Sygehusfødsler og komplikationer

Sundhedsdata er flyttet fra Sundhedsstyrelsen til Seruminstituttet. På den nye placering vil du fortsat kunne få adgang til de seneste opdaterede data om bl.a. kvalitetsindikatorer. 1. Gå til Seruminstituttets hjemmeside www.ssi.dk

2. Tryk på den store overskrift midtfor: Sundhedsdata og -it

3. På den side, man kommer ind på, er der en smal, lysegrå bjælke næstøverst, hvor der blandt andet står: Dataformidling (lige ovenover Sundhedsøkonomi). Tryk på dataformidling.

4. I venstre side står en menu, hvor det 7. punkt er Sundhedsdata. Tryk på Sundhedsdata.

5. Her kommer så sundhedsdatas forside i den vante skikkelse blot i nye rammer herunder med oplysninger om opdateringsstatus. I venstre side udvides menuen med de forskellige sygdoms- og statistikområder, herunder Fødsler, fertilitesbehandling og abort. Tryk på dette punkt i menuen.

6. Menuen udvides med blandt andet punktet Sygehusfødsler og komplikationer. Tryk på dette punkt.

7. Du er nu fremme ved billedet, hvor du kan træffe forskellige valg og få genereret en tabel.