FYGO

Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere (FYGO) er en forening, som varetager de faglige interesser for læger under uddannelse i specialet og for yngre speciallæger (inkluderende afdelingslæger).

FYGO blev dannet i 1983 som en fraktion af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).
FYGO arbejder først og fremmest på løbende at forbedre speciallægeuddannelsen og de yngre gyn-obs’eres vilkår. FYGO opnår blandt andet indflydelse ved at have repræsentanter i DSOGs bestyrelse samt i alle relevante udvalg under DSOG samt i de regionale specifikke videreuddannelsesråd. Se venligst FYGO's egen hjemmeside for yderligere information. Indmeldelse i DSOG / FYGO sker via siden Medlemskab.