Tidlig graviditet og abort (TiGrAb)

Omfatter spontan abort, provokeret abort, missed abortion og graviditet uden for livmoderen (ekstrauterin graviditet).

Baggrund

Der er gennem senere år sket en væsentlig udvikling i behandlingen af både spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet. Inden for alle tre områder erstatter medicinsk behandling i stigende omfang kirurgisk behandling, og der introduceres løbende nye medicinske regimer, hvis kvalitet og effektivitet skal evalueres. Samtidig er der konstateret væsentlige variationer i behandlingspraksis mellem forskellige afdelinger.

Der er nu udarbejdet nationale guidelines inden for alle tre områder, og den landsdækkende database TiGrAB-KD vil løbende monitorere praksis og kvalitet på de enkelte afdelinger.

Der registreres hvert år 15.000 provokerede aborter, 10.000 spontane aborter (incl. missed abortion), 1000 ekstrauterine graviditeter, eller i alt ca. 26.000 årige tilfælde.

Formål

At monitorere behandlingspraksis inden for spontan abort, provokeret abort og ekstrauterin graviditet, samt at følge andelen af patienter, som udvikler komplikationer til de forskellige behandlingstyper, mhp løbende at justere guidelines så de behandlingsprincipper, som indebærer færrest mulige komplikationer implementeres nationalt.

Der er med etableringen af en styregruppe for TiGrAB-KD samtidig skabt et fagligt forum, hvor resultaterne af den løbende kvalitetsmåling kan drøftes, interventioner aftales, og guidelines eventuelt justeres.

Se venligst TiGrAbs egen hjemmeside for resultater og yderligere informationer.