DSOG's maternelle mortalitetsgruppe

DSOG’s maternelle mortalitetsgruppe har i en længere årrække overvåget dødsfald blandt gravide, fødende og barslende kvinder i Danmark ved identifikation af disse gennem de nationale sundhedsregistre og siden gennemgang af dødsfald mhp klassifikation og læring. Gruppen arbejder sammen med de tilsvarende auditgrupper i de øvrige nordiske lande og data og fund indgår i en fælles nordisk database. Resultater fra Danmark og Norden er gennem årene formidlet bla i AOGS, på NFOG møder og på de årlige U-kurser.

Medlemmer af den nuværende gruppe (udtræder i løbet af 2019 og 2020)

Birgit Bødker Nordsjællands Hospital

Lone Hvidman. Århus Universitetshospital

Jette Led Sørensen. Rigshospitalet

Margrethe Møller. Aalborg Universitetshospital 

 

Ny medlemmer fra 2019

Stine Leenskjold: Aalborg Universitetshospital

Lise Lotte Torvin Andersen: Odense Universitetshospital

Rikke Bek Helmig: Aarhus Universitetshospital

Marianne Johansen. Rigshospitalet

Christina Rørbye: Hvidovre Hospital

 

Tom Weber, Hvidovre Hospital udtrådte af gruppen i 2017