Om selskabet

Som det første lægevidenskabelige selskab i Danmark blev Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi grundlagt den 5. oktober 1898 i København på et møde, som professorerne Frantz Howitz og Leopold Meyer havde taget initiativet til. De var uden tvivl blevet inspireret til selskabets dannelse gennem deres mange internationale forbindelser. Formålet med selskabet var at fremme interessen for gynækologi og obstetrik. Dette skete i begyndelsen gennem diskussioner og demonstrationer af anatomiske præparater. Men efter nogle år var der også tale om egentlige foredrag ved møderne. Og denne mødeform har holdt sig til i dag, hvor selskabet, iflg. sin nuværende formålsparagraf, skal fremme og udvikle det videnskabelige arbejde blandt obstetrikere og gynækologer i Danmark. Desuden skal selskabet planlægge og overvåge uddannelsen inden for specialet.

Selskabet vokser  Den første halve snes år steg antallet af medlemmer fra ca. tyve ved selskabets etablering til omkring hundrede i 1910. Men de næste halvtreds år gik det langsommere, og omkring 1960 havde selskabet ca. 165 medlemmer. Efter den tid er der til gengæld sket en kraftig stigning i medlemsskaren, og ved generalforsamlingen i april 2000 var der 886 medlemmer af selskabet.

Mødeformen  Møderne blev afholdt ca. en gang om måneden som aftenmøder indtil for få år siden. På det tidspunkt blev mødeformen ændret til halvårlige møder; de strækker sig til gengæld over et par dage. Dermed er der mulighed for at behandle faglige temaer mere dybtgående i forhold til de månedlige møder, som kun var af et par timers varighed. Gennem de mere end hundrede år, selskabet har eksisteret, er utallige gynækologiske og obstetriske emner blevet diskuteret. Faktisk illustrerer en gennemgang af mødernes indhold fagets udvikling i Danmark. Undertiden har diskussionerne været voldsomme som f.eks. da man i 1923 diskuterede antikonception. Men som regel har møderne været af høj faglig kvalitet og diskussionerne på et højt niveau.

Det udadvendte arbejde  Udover den rent faglige behandling af gynækologiske og obstetriske emner har selskabet også haft en udadvendt aktivitet, hvor man har udtalt sig om cancerbehandling, abortlove, speciallægeuddannelsen etc. etc. – både på eget initiativ og efter anmodning fra forskellige myndigheder. Samtidig har selskabet udbygget de internationale relationer. Således tog man ganske naturligt et medansvar i 1920 ved etableringen af Acta obstetricia et gynecologica scandinavica; det er i dag er et velanskrevet internationalt tidsskrift, som udgives af Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi.

Ved årtusindeskiftet  Det største arrangement i selskabets historie var afholdelsen af FIGO’s verdenskongres i København i 1997. Dronning Margrethe var protektor, og mere end 6.000 aktive deltagere fra mere end 110 lande besøgte kongressen, der var den hidtil største i København. Også i dag anmoder de offentlige myndigheder selskabet om udtalelser i gynækologiske og obstetriske spørgsmål. Og gennem afholdelse af de årlige Sandbjergmøder søger man at opnå konsensus om undersøgelse og behandling af sygdomme og tilstande, som er en naturlig del af selskabets interesseområde. På trods af sin høje alder er selskabet stadig særdeles levende.