Visions- og strategipapir

Bestyrelsen har på sit årlige strategimøde udarbejdet en strategisk platform. En strategiplan der tjener som bestyrelsens strategiske fundament. Planen skal sikre, at bestyrelsen har vedvarende og målrettet fokus på foreningens kerneområder, herunder en fast styring af de strategiske og konkrete målsætninger. Planen er således udover et arbejdspapir også en rettesnor og et styringsredskab med løbende evaluering og justering af målopfyldelse og tidsplaner. Herudover tjener strategiplanen det formål, at DSOG’s interesseområder står klart.
Bestyrelsen har et stærkt ønske om at DSOG er proaktiv inden for en lang række af disse områder. Strategiplanen skal sikre, at bestyrelsen har et offensivt fokus. Her er det nødvendigt, at skiftende bestyrelser arbejder kontinuerligt, således at vi over tid kan lykkes med de processer og projekter, som bestyrelsen sætter i værk, hvilket strategiplanen understøtter.

Vi håber I hver især får tid til at læse hele eller dele af dokumentet og hører meget gerne hvis der er input og forslag til dokumentet. Læs Visions- og strategipapiret.

På bestyrelsens vegne

Thomas Larsen
Formand for DSOG


Oktober 2017