Obstetriske guidelines

A
Aflastning i graviditet (2017)
Afnavling (2017)
Alkohol og graviditet (2016)
Amnioinfusion (2008)
Antenatal corticosteroid (2018)
Antibiotika (2012)
Anæmi og jernmangel under graviditet og i puerperium (2016)
Arteria uterina flowmåling (2013)

B
Bakteriel vaginose i graviditeten - risiko for spontan præterm fødsel (2019)
Bariatrisk opererede gravide (2017)
Biologisk medicin og graviditet (2018)

C 
Cancer og graviditet (2015) 
Celeston – se Antenatal corticosteroid (2018)
Cerclage og Cerclage (Arabin) pessar (2018)
Cervix-skanning i singleton graviditeter (2013)
CTG, Door-step (2014)

D
DIABETES:
  - Gestationel diabetes mellitus: Screening og diagnose (2014)
  - Gestationel diabetes mellitus: Behandling (2007)
  - Gestationel diabetes mellitus (Kliniske retningslinjer, SST) (2010)
  - Prægestationel diabetes (Kliniske retningslinjer, SST) (2010)
D-vitaminmangel (2013)
Dystoci (National Klinisk Retningslinje med DSOG tilføjelser) (2015)

E
Epidural (2011)
Epilepsi - graviditet, fødsel og barsel (2010)
Elektrokirurgi og graviditet (2014)

F
Familieambulatorie - håndtering af gravide med risikoforbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler (2015)
Feber under fødsel (2019) 
Flyvning og Graviditet (2006) 
Foetomaternel Blødning (2010)
Foetus magnus suspicio (2018)
Fosterovervågning under fødsel - metoder (2019)
Fosterovervågning under fødslen - indikationer (2017) samt Patientinformation
Føtal anæmi og håndtering af gravide med alloimmunisering (2019)

G
GBS - Gruppe B Streptokok syndrom (english summary) (2019)
Genoplivning af den obstetriske patient (2013) 
Graviditas prolongata (2011) patientinformation (2012)
Graviditetskløe - leverbetinget (2017)

H
Herpes genitalis under graviditet og fødsel (2019)
Hjertesygdom, visitation af gravide med (2011)
Hyperemesis gravidarum (2013)

I
Indometacin og graviditet (2017)
IUFD - Intrauterin fosterdød / foetus mortuus (2014) - INCODE skema
IUGR (2014) + patientinformation (2014) 
Igangsættelse af fødsel (2014) + patientinformation (2014)
Instrumentel vaginal forløsning (2015)

L
Lungesygdomme og graviditet (2018)

M
Medicinske nyresygdomme og graviditet (english summary) (2019)
Mindre liv (2019)
Monitorering af gravide efter gestationsalder 41+0 (2015)
Motion og graviditet (2008)
Multipel Schlerose (2007)

O
Ogilvies syndrom (akut colon pseudoobstruktion) (2019)
Oligohydramnios (2012) 
Overvægtige gravide (2017)

P 
Partus Præmaturius Imminens - screening og diagnostik (2016)
Parvovirus B19 - graviditet (2008) 
PCOS og graviditet, herunder metformin (2014)
Placenta patologi (2013)
Placenta praevia (2017)
Polyhydramnios i singleton graviditeter (2016)
Postpartum blødning (2017)
PROM - primær vandafgang (2009)
PPROM - præterm vandafgang (2017)
Præeklampsi og hypertension (2018)
PRÆTERM FØDSEL:
  - Forløsningsmetoder (2018)
- Fosterovervågning (2019)
  - Patientinformation (2007)
  - Progesteron (2013)
  - Tocolyse (2011 / justering 2018)   
  - Truende for tidlig fødsel før gestationsalder 25 + 0 (2018)
Psykofarmakologisk behandling af gravide og ammende (tværfaglig klinisk retningslinje) (2014)
Puerperale infektioner (2007)

R
Referenceintervaller for gravide (2010)
Retineret væv efter fødsel (2014)

S
Sectio, akut - Klassifikation, melding og organisation (2009)
Sectio antea (2013) + patientinformation (2013)
Sectio - maternal request (2017)
Sectio til terminen – operationsteknik og praktisk håndtering (2016)
Smertebehandling af gravide med akutte og kroniske smerter (2016)
Spinal anæstesi - BT fald (2003)
Sphincterruptur, diagnostik, behandling og opfølgning (english summary) (2019)
Sphincterruptur, forebyggelse af (2015)
SSRI - Behandling med serotoningenoptagshæmmere - graviditet og amning (2009)
Sugning af barnet inden skuldrenes fødsel (2013)
Svangreomsorgen – Anbefalinger for (SST 2013)
Syntocinon (2013) 
Sårbare gravide (2014)

T
Terminsfastsættelse (2009)
Tarmsygdom (inflammatorisk) - graviditet og fødsel (2017)
Thyroideasygdomme - graviditet og fødsel (inkl. pt. information) (2019)
Tidligere traumatisk obstetrisk fødselsoplevelse (2013)
Tobak og graviditet + appendices (2019)
Tvillinger - graviditet og fødsel (2010)
Thrombocytopeni (2011) 
Thrombocytopeni, neonatal alloimmun (2006)
Tromboemboliske lidelser herunder antifosfolipid syndrom (2006)
Tromboembolisk sygdom under graviditet og post partum (DSTH retningslinje 2014)
Tromboseprofylakse til gravide, Risikovurdering og anbefaling af (ikke guideline, men DSOG / DSTH app, 2016)

U
Underkropspræsentation (2011)
Underkropspræsentation - ekstern vending (oplæg 2003)
Undervægtige gravide (2019)
Urologiske nyresygdomme og graviditet (english summary) (2019)

V
Varicella zoster infektion i graviditeten (2018)
Vaginal seeding / assisteret fødselskolonisering (2017)
Velamentøs navlesnorsinsertion og vasa prævia (2018)
Venøse tromboemboliske lidelser – profylakse, udredning og behandling (2016)
Vestimuation (2005)


Statusdokumenter
Et statusdokument indeholder en litteraturgennemgang af et emne.
Statusdokumenter har ikke karakter af at være guidelines, men kan indgå som en del af grundlaget for udformning af lokale instrukser.

Lattergas som smertelindring ved fødsler (2015)
Ultralyd under fødslen (2011)

Ved spørgsmål til en specifik guideline kan der rettes henvendelse til guidelinens tovholder eller styregruppen.