Gynækologiske guidelinemøder

De gynækologiske guidelinemøder, kaldet Hindsgavl-møderne, har til formål at etablere landsdækkende guidelines for håndteringen af udvalgte og afgrænsede gynækologiske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Hindsgavl-møderne. Arbejdsformen er mindre arbejdsgrupper, der fremlægger forslag til diskussion ved en årlig workshop. Guidelines lægges herefter på DSOG’s hjemmeside til kommentar i yderligere en 3 måneders periode, hvorefter vejledningen godkendes som endelig. Programmet for det følgende års workshop fastlægges af mødedeltagerne og styregruppen. Arbejdet med guidelines er åbent for alle medlemmer af DSOG.

Vejledning til udformning af guidelines er udarbejdet af redaktionsgruppen efter inspiration fra bl.a. RCOGs retninglinjer og vejledninger fra Sekretariatet for Referenceprogrammer.

Næste Gynækologiske Guidelinemøde afholdes på Hindsgavl Slot 18.-19. september 2020

Nye guidelinegrupper til præsentation på Hindsgavl september 2020. Tilmelding til tovholder senest 1.nov 2019 

Gynækologisk ultralyd (ny) Tovholder: Abelone Sakse abelonesakse@gmail.com 

Hysteroskopi (ny) Tovholder: Kristine Hare kjhare@dadlnet.dk 

Postmenopausal blødning inklusiv endometrie hyperplasi (opdatering) Tovholder: Susanne Poll susanne.neergaard.poll.01@regionh.dk 

Labiumresektion (opdatering) Tovholder: Lars Schouenborg lars.oeland.schouenborg@regionh.dk 

Præmenstruelt syndrom (ny) Tovholder: Jeppe Schroll jschroll@gmail.com 

Trombose profylakse (ny) ved gynækologiske indgreb. Tovholder: Märta Topsoe maertaktj@gmail.com

Prolaps (opdatering) Tovholdere: Marianne Glavind-Kristensen og Louise Thomsen Schmidt Arenholt mgk-njh@dadlnet.dk 

Vejledning til præsentation af guidelines på Hindsgavl
Guideline-metodekursus

Styregruppen

Formand 
Jeppe Bennekou Schroll, MD, PhD 
Gynækologisk-obstetrisk afd. G
Amager Hvidovre Hospital
Kettegård Allé 30
2650 Hvidovre
Telefon: 2687 7102
E-mail: jeppe.bennekou.schroll.02@regionh.dk

Medlemmer
Janne Kainsbak Andersen
Sigurd Beier Sloth
Lotte Clevin
Ida Von Rosen
Eva Dreisler
Jeannette Bing Lauritzen

Datoer for fremtidige møder:
18.-19. september 2020
10.-11. september 2021
16.-17. september 2022