Gynækologiske guidelines

Urogynækologi
Kirurgisk behandling af stress inkontinens (2012)
Avanceret udredning af urin-inkontinens (2011)
Konservativ behandling af urininkontinens (2010)
Medicinsk behandling af inkontinens (2010)
Ikke-medicinsk behandling af overaktiv blære (2019)
Prolaps (2013)
Sphincterruptur, diagnostik, behandling og opfølgning - Udkast (Godkendt på obstetrisk guidelinemøde 2019)
Urethral divertikler samt Interesseerklæring (2014)

Kontraception
Barrieremetoder (2015)
Parenteral hormonal kontraception – gestagenmetoder (2015)
Kobberspiral (2015)
Kvindelig sterilisation (2015)
Nødprævention (2015)
P-piller generelt (2015)
Hormonel kontraception og Cancer (2015)
Hormonel kontraception og mammacancer UDKAST (2019)
Hormonel kontraception og depression, selvmordsforsøg og selvmord  UDKAST (2019)
P-ring (2015)
P-plaster (2015)
Hormonel kontraception og trombose (2015) Hormonel kontraception og trombose UDKAST 2019
Non-kontraceptive virkninger af p-piller (2013)
Gestagenspiral som kontraception (2015)
Fejlplacerede spiraler samt Interesseerklæring (2014)
Naturlig kontraception (2015)

Endokrinologi
Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)  (2019)
Hyperprolaktinæmi (2016)
Lokal hormonbehandling: Systemiske effekter (2012) UNDER REVISION
Lokal vaginal østrogenbehandling til postmenopausale kvinder med vulvovaginalvaginalatrofi + figur UDKAST (2019)
Tamoxifen Raloxifen Letrozol (2011)
Postmenopausal hormonterapi med udgangspunkt i NICE guideline (2017)
Premature Ovarian Insufficiency (POI) samt patientinformation (2013)
Osteoporose samt Interesseerklæring (2014)

Tidlig graviditet og graviditetskomplikationer
Abortus habitualis - udredning og behandling (2018)
Medicinsk abort 1. trim. (2014)
Kirurgisk abort (2013) (se også infektioner 2011) Kirurgisk provokeret abort i første trimester (2016) IKKE REVIEWED UDKAST
Spontan abort og missed abortion i første trimester (2013)
2. trimesters abort (2012)
Evacuatio, sekundær-evacuatio og profylakse mod Ashermans syndrom (2012)
Ekstrauterin graviditet (2016)
Trofoblastsygdomme (der linkes til DGCG’s hjemmeside)

Vulva
Vulvodyni: Diagnostik og behandling (2009) Vulvodyni UDKAST (2019)
Lichen sclerosus (2012)
Labiumreduktion (2011)
Lichen planus (2012)
Vulva intraepithelial dysplasi. Vulva HSIL og dVIN (2017)

Cervix
Cytologi, HPV test og opfølgning efter total og subtotal hysterektomi på ikke-malign indikation (2016)
Human papilloma virus (HPV) vaccination udover det danske vaccinationsprogram samt Interesseerklæring (2014)
Dysplasi behandling (2012)
Cervixdysplasi (NKR) UDKAST (2019)
Sundhedsstyrelsens anbefaling for screening for livmoderhalskræft (2012)

Salpinges
Salpingektomi ved benign hysterektomi samt Interesseerklæring (2014)

Ovarier
Behandling af Tuboovariel Absces samt appendix (2017) 
Håndtering af ovariecyster (2016)
Adnextorsion (2012)
Oophorektomi ved hysterektomi på benign indikation (2015)

Endometriose
Endometriose - diagnostik og udredning (2013)
Endometriose - behandling af peritoneal endometriose (2013)
Behandling af endometriomer
- hos kvinder MED aktuelt graviditetsønske (2017)
- hos kvinder UDEN aktuelt graviditetsønske (2017)

Hysterektomi, hysteroskopi, fibromer, endometrie, polypper
Hysterektomi på benign indikation (2011)
- NKR: Hysterektomi ved godartet sygdom (2015) 
Komplikationer ved benign hysterektomi (2008)
Profylaktisk tranexamsyre til kvinder, der får foretaget hysterektomi på benign indikation (2018)
Minihysteroskopi (2011)
Endometrieablation: 1. G metoder (2011)
Endometrieablation: 2. G metoder (2013)
Behandling af fibromyoma uteri (2019)
Lynch syndrom og gynækologisk cancer (2015)
Endometriepolypper (2012)
Ultralydsscanning af endometriet hos asymptomatiske postmenopausale (2016) Flowchart
Postmenopausal blødning samt Flow chart (2010) 
Præmenopausal Abnorm Uterin Blødning (2011)

Infertilitet
Tubar betinget infertilitet: Kirurgisk behandling (2009) Behandling af tubar-faktor infertilitet UDKAST (2018)
Uterine årsager til infertilitet (2018)
Udredning for infertilitet af tubar- og uterin årsag (2009) Udredning af kvinden forud for fertilitetsbehandling (2018)

Kirurgi, anæstesi, infektioner
Gynækologiske infektioner (2015) Interesseerklæring
Adhærenceprofylakse (korrigeret 2014) UDKAST
Laparoskopisk adgang, tryk og porte samt Interesseerklæring (2015)
Bridging af patienter i antitrombotiskbehandling forud for operativt indgreb (ikke guideline, men DSTH app, 2016) 
Profylaktisk kirurgi ved BRCA 1-2 og høj risiko for arvelig ovariecancer (2017)

Sexologi, voldtægt
Sexologi (2017)
Voldtægt (2012)

Ved spørgsmål til en specifik guideline kan der rettes henvendelse til guidelinens tovholder eller styregruppen.