Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt, sædvanligvis i april i forbindelse med Forårsmødet. Mindst én måned før den ordinære generalforsamling afholdes, skal der skriftligt tilgå medlemmerne en opfordring til indenfor en fastsat frist at indsende forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden til samtlige medlemmer skal ske med mindst 14 dages varsel. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen indkalder hertil med mindst 14 dages varsel.

Stemmeret har alle ordinære medlemmer bosat i Danmark, Grønland og Færøerne og som ikke er i kontingentrestance.

Kommende generalforsamling

Tidligere generalforsamlinger