Subspecialiseringsudvalget

Bestyrelsen har i en årrække arbejdet med subspecialiseret efteruddannelse af speciallæger. Selskabet har for år tilbage skabt ekspertforløbene, men har sideløbende arbejdet med forskellige modeller for efteruddannelse af speciallæger samt kvaliteten af vores efteruddannelser. I den forbindelse er der i vores forskellige subspecialer pågået et større arbejde med at kvalificere form, indhold og niveau af en subspecialiseret efteruddannelse. Ønsket er at sikre, at vores speciallæger får adgang til finansieret efteruddannelse samtidig med vi i alle subspecialer fastholder en ensartet høj kvalitet i hele landet og samtidig hjælper til at sikre, at de rette og nødvendige kompetencer er tilstede på alle afdelinger. Subspecialiseringsudvalget er nedsat af denne årsag.

Kommissorium
Dagsorden for 1. møde i Subspecialiseringsudvalget (september 2016)
Referat fra 1. møde i Subspecialiseringsudvalget (september 2016)
Referat fra 2. møde i Subspecialiseringsudvalget (marts 2017)
Referat fra 3. møde i Subspecialiseringsudvalget (oktober 2017)
Referat fra 4. møde i Subspecialiseringsudvalget (marts 2018)