Obstetriske guidelinemøder

De obstetriske guidelinemøder, kaldet Sandbjerg-møderne, har til formål at etablere landsdækkende vejledninger for håndteringen af udvalgte og afgrænsede obstetriske kliniske problemstillinger. Guidelines baseres på evidens fra foreliggende litteratur samt diskussionen på Sandbjerg-møderne.Forslag til obstetriske guidelines udarbejdes af arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne følger Guidelines til obstetriske guidelines, hvori bl.a. indgår en vurdering af evidensgrad. Efter hvert Sandbjerg-møde revideres oplæggene i henhold til diskussionerne på mødet. De reviderede forslag publiceres på Sandbjerg-hjemmesiden (som af tradition ligger under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet) senest to måneder efter Sandbjerg-mødet. Selskabets medlemmer har efterfølgende to måneder til at kommentere disse, og efter afsluttende redigering i arbejdgruppen publiceres de endelige guidelines hér. I den alfabetiske liste vil de obstetriske guidlines tilsvarende være mærket som "oplæg" eller "revideret"; endelige guidelines er markeret med årstal for udarbejdelsen.

Link til programmet for næste møde.

Styregruppen

Formand
Lone Hvidman
Overlæge ph.d. klinisk lektor
Kvindesygdomme og Fødsler
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Telefon, arbejde: 3071 4759
Mobil: 3026 3923
E-mail: lonehvid@rm.dk

Medlemmer
Lise Lotte Torvin Andersen
Lene Huusom
Julie Glavind
Charlotte Brix Andersson
Tine Greve
Lone Storgaard

Obstetrisk guidelinemøde 2020

DSOGs Obstetriske Guidelinemøde ”Sandbjerg” afholdes d. 16. – 18. januar 2020 på hotel Christiansminde i Svendborg.

Programmer for tidligere møder

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Planlagt dato for næste møde
16. - 18. januar 2020