Infomation om de specialespecifikke kurser (U-kurser) i Gynækologi og Obstetrik

A) Oversigt over de 10 årlige kurser (på Sundhedstyrelsens hjemmeside) samt worddokument her: 2019 (august 2018) samt 2020 (september 2019)

og

B) I hører fra delkursuslederne med materiale etc ca 2-4 uger før kursusstart.

Dokumentation for kursusdeltagelse (obligatorisk)
Dokumentation for deltagelse i U-kurser – ark til underskrift fra alle delkursusledere

Endelig godkendelse af kursusdeltagelse fra hovedkursuslederen (obligatorisk)
Godkendelsesprocedure for speciale specifikke kurser (U-kurser) via logbognet.dk

Godkendelseprocedure for de specialespecifikke kurser (U-kurser) - hvis du ikke bruger logbognet.dk.
Send “ark med underskrifter” til Marie Søgaard, Nederste Torpenvej 3D, 3050 Humlebæk inkl. frankeret svarkuvert med din egen adresse. OBS: der skal ikke sendes kursusbeviser for SOL eller andre kurser til hovedkursuslederen.

Kontakt
Hovedkursusleder Marie Søgaard
E-mail: mariesoegaard@dadlnet.dk
Mobil: 28947990