Obstetrisk guidelinemøde 16.-18. januar 2020, Svendborg

Styregruppen og Organisationskomiteen glæder sig til at byde velkommen på det obstetriske guidelinemøde i januar 2020. Der er planlagt et stort program med fremlæggelse af dette års spændende guidelines. Der er lagt op til gode faglige diskussioner og skønt kollegialt samvær i de dejlige omgivelser ved Svendborg.  

Tilmelding og betaling sker via

https://obstetriskguidelinemoede.nemtilmeld.dk/4/

Sidste frist for tilmelding 4/12-19

Obstetriske hilsner

Styregruppen & Organisationskomiteen, Sandbjerg 2020

Read more

Muligheden for at blive en del af ekspertpaneler vedr. medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til IVD. 

EU Kommissionen har offentliggjort ansøgningsskemaerne til ekspertpaneler for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik jf. de nye EU forordninger.

Ekspertpanelerne skal give konsistent videnskabelig, teknisk og/eller klinisk rådgivning om implementering af forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Det er altså en mulighed for at få dansk repræsentation i dette arbejde, som giver mulighed for at have indflydelse på vurderingen af specifikke høj-risiko medicinsk udstyr før de kommer på markedet, ligesom ekspertpanelerne vil blive involveret i andre opgaver som bidrager til udviklingen af fælles specifikationer til klinisk vurdering af udstyrskategorier, vejledende dokumenter eller standarder.

Fristen for at ansøge om at blive en del af et ekspertpanel er den 10. November 2019.

Link til ansøgningsskemaer: 

https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-expert-panels-medical-devices-and-vitro-diagnostic-medical-devices_en  

Read more

Speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord søges til DSOG’s ansættelsesudvalg til hoveduddannelsen

Der er nu en ledig stilling til besættelse snarest muligt som repræsentant for DSOG med ansættelse i Videreuddannelsesregion Nord.

I forbindelse med de to årlige ansættelsesrunder til hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik, har der i hver region, deltaget repræsentanter fra de to andre regioner. Dette for at sikre en ensartethed i ansættelsesproceduren i alle 3 regioner.

Ansøgningsfrist 10. november 2019

Motiveret ansøgning stiles til:
Formand for Undervisningsudvalget Anna Aabakke, uuformand@dsog.dk

Read more

Information om kighostevaccination til gravide fra SSI

Som reaktion på den aktuelle kighosteepidemi i Danmark, sendte Sundhedsministeren, efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, fredag den 4. oktober 2019 en bekendtgørelse i høring vedrørende midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide sent i graviditeten. Vaccinationstilbuddet forventes at træde i kraft d. 1. november 2019 og slutte den 31. januar 2020, hvor epidemien forventes at være overstået.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccinationen gives i forbindelse med det rutinemæssige graviditetsbesøg hos egen læge i uge 32.

Sundhedsstyrelsen vil udsende en vejledning og nødvendig information, og de praktiserende læger vil blive orienteret yderligere om den praktiske gennemførelse af vaccinationsprogrammet og om bestilling af vacciner i EPI-NYT i uge 43.

Læs udmeldelsen fra SSI her

Read more

In memoriam

In memoriam

Professor, dr. med Mogens Osler, er død. Mogens Osler var professor ved Rigshospitalets Jordemoderskole fra 1969-1996 samt overaccoucher ved fødeafdelingen. Mogens bestred en række faglige tillidshverv, bl.a. som formand for DSOG.

Vores tanker går til de efterladte - Æret være Mogens minde!

Read more

DSOG's Efterårsmøde, 15.-16. november 2019

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg samt FYGO kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet 2019 i IDA Mødecenter, København.

Fredagen lægger ud med ”Blødning i et kvindeliv”, hvor vi bevæger os fra blødning i den helt tidlige graviditet inkl. abortus habitualis, til føtal anæmi; med en afstikker til hvordan vi får plads til samtale og kontakt i et sundhedsvæsen, hvor tidspresset sætter fagligheden og logistikken i fokus. Dernæst bliver vi klogere på de nyeste tiltag ved udredning og behandling af postmenopausal blødning samt afslutningsvis på, hvordan vi håndterer den akutte fase af kraftig blødning i forbindelse med fødsel, menstruation eller operation og ikke mindst, hvornår der er indikation for efterfølgende koagulationsudredning. 

Lørdagen har fokus på ”Kultur og Kvindesyn”, hvor æresbegrebet om hymen debatteres og måske bør omdefineres; og om hvordan vi forebygger at vores ikke-dansksprogede patienter bliver ”Lost in Translation”. Dernæst følger et anerkendt oplæg om, hvordan vi imødekommer danske muslimer og immigranter i det danske sundhedsvæsen, og sidst men ikke mindst vil læge Ole Jørgensen fortælle om sine personlige erfaringer fra sit ophold hos Amish folket.

Emnerne favner bredt, og vi håber at se jer alle; både gynækologer, obstetrikere og praktiserende speciallæger. Tilmelding foregår via Safeticket. Find programmet her

Read more

Gratis vaccine mod kighoste til gravide

Fra 1. november og tre måneder frem kan gravide blive vaccineret gratis mod kighoste. Den gratis vaccine mod kighoste vil blive tilbudt til gravide, der er mindst 32 uger henne, når den træder i kraft til november. Det vil gælde indtil udgangen af januar 2020, hvor man forventer af kighoste-epidemien vil være overstået. Statens Serum Institut (SSI) vurderer, at den landsdækkende kighosteepidemi bliver den største i mere end 10 år. SSI forventer, at der i løbet af 2019 vil være minimum 3.400 tilfælde af kighoste, hvor ca. 8 procent vil være blandt børn under 1 år.

Read more

Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Gynækologisk endokrinologi

Der søges ny delkursusleder til det specialespecifikke kursus i Gynækologisk endokrinologi

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab.

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU Anna Aabakke (uuformand@dsog.dk)

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2019

Read more

EBCOG, Bergen, 14.-16. maj 2020

Kjære medlemmer av NFOG i Danmark og Sverige.

Som dere vet, har NFOG utsatt kongressen sin til 2021. Dette for å få så mange som mulig av dere til å være tilstede på EBCOGs Europeiske kongress i Bergen 14-16 mai 2020. Vi håper at nordisk gynekologi og obstetrikk vil bli behørig eksponert for hele verden på kongressen. Det blir mange flotte sesjoner- på en helt ny måte-slik at alle godkjente bidrag vil bli presentert i muntlig form. I tillegg blir det «Hands-on-training-sessions”, “Meet the experts”, “Quizes” og selvsagt sosiale arrangementer!

Read more

EFTERLYSNING

DSOG’s professorkollegium har i 2018 nedsat en styregruppe for Dansk konsortium for multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik, hvor alle interesserede har kunnet søge en plads. Navnene på de 13 medlemmer af styregruppen kan ses her.

Konsortiet er en organisation, der har til formål at bistå med/udføre store, metodologisk robuste danske studier gerne af RCT design til fordel for danske og udenlandske patienter inden for gynækologi og obstetrik. I den forbindelse kan alle interesserede enkeltpersoner, forskergrupper eller guidelinegrupper med gode ideer til sådanne projekter indsende en projektskitse til styregruppen:

Deadline 1/11 2019

Skitsen sendes til: Ulrik Schiøler Kesmodel; e-mail: U.kesmodel@rn.dk 

Read more

Nye guidelinegrupper til præsentation på Gynækologisk Guidelinemøde 2020

Tilmelding til tovholder senest 1.nov 2019 

Gynækologisk ultralyd (ny) Tovholder: Abelone Sakse abelonesakse@gmail.com 

Hysteroskopi (ny) Tovholder: Kristine Hare kjhare@dadlnet.dk 

Postmenopausal blødning inklusiv endometrie hyperplasi (opdatering) Tovholder: Susanne Poll susanne.neergaard.poll.01@regionh.dk 

Labiumresektion (opdatering) Tovholder: Lars Schouenborg lars.oeland.schouenborg@regionh.dk 

Præmenstruelt syndrom (ny) Tovholder: Jeppe Schroll jschroll@gmail.com 

Trombose profylakse (ny) ved gynækologiske indgreb. Tovholder: Märta Topsoe maertaktj@gmail.com

Prolaps (opdatering) Tovholdere: Marianne Glavind-Kristensen og Louise Thomsen Schmidt Arenholt mgk-njh@dadlnet.dk 

Read more

Høring ny målbeskrivelse i Gynækologi og Obstetrik

Målbeskrivelsen i gynækologi og obstetrik fra 2013 har gennemgået en revidering af enkelte områder, hvor der længe har været efterspurgt en tilpasning til specialets kliniske hverdag. Målbeskrivelsen sendes nu i en generel høring blandt DSOGs medlemmer og subspecialeselskaberne. 

Målbeskrivelsen har været i høring blandt uddannelsesansvarlige overlæger og UKYL i løbet af sommeren og er blevet tilpasset herefter (jf. vedhæftede oversigt). 

Høringssvar sendes til formand for DSOG’s Undervisningsudvalg Anna Aabakke på uuformand@dsog.dk senest d. 27. september 2019.

Vedhæftet er følgende dokumenter:

1. Den nye målbeskrivelse

2. Målbeskrivelsen 2013 med synlige ændringer

3. Skematisk oversigt over rettelser, samt tilføjelser fra høringsrunde 1

Read more

OBS! Ny dosis af Ventoline® ved akut tocolyse

Vi har tidligere haft en korrespondance og enquete vedr. dosis af Ventoline ved i.v. administration.

Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at Promedicins angivelse af dosis ved intravenøs administration er ændret, således at det nu fremgår, at der kan gives 0,1-0,25 mg (0,2-0,5 ml) i.v ved behov for akut tocolyse f.eks. ved hyperstimulation eller forud for sectio. Dosis ved intramuskulær/subcutan administration er uændret 0,25 mg.

31.8.2019

Lone Hvidman

Read more

Nye guidelines til estimering af kvinders risiko for mamma- og ovariecancer fra Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og den onkogenetiske følgegruppe har netop publiceret nye guidelines til estimering af kvinders risiko for mamma- og ovariecancer.

Der vil i en periode være diskrepans imellem de nye guidelines og DBCGs guideline. De nye guidelines vil være tilgængelig på DSMGs hjemmeside, og der arbejdes på hurtigt at opdatere den genetiske sektion af DBCGs guideline. 

Read more