4th European Conference on Preconception Health and Care - September 26th-27th, Copenhagen

At this multidisciplinary conference, international researchers and key persons will introduce and discuss the latest advances and evidence in the field of fertility awareness and preconception health and care. The program includes hot topics such as: ethics and politics of infertility, new technology and interventions for improving fertility, implementation of interventions, and the gender perspectives. Homepage

Read More

Valg til DGCG's bestyrelse

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe har i år valg til bestyrelsen. Følgende pladser i bestyrelsen skal besættes

1 gynækolog fra OUH
1 gynækolog fra RH
1 gynækolog fra Aalborg
1 gynækolog fra Aarhus  

Kort ansøgning med CV fra de udpegede ansøgere sendes til formand Lene Lundvall lene.lundvall@regionh.dk senest 30. april 2019 

Read More

Invitation til møde om obstetrisk kodning og opfordring til at indsende abstracts

DSOG og Jordemoderforeningen afholder det årlige møde om obstetrisk kodning - forskning og kvalitetssikring torsdag den 21. marts kl 12.30-17.00

Vi opfordrer hermed alle der har lyst til at præsentere et forskningsprojekt baseret på obstetriske register-data til at sende et abstract til lkrb@regionsjaelland.dk eller lene.friis.eskildsen@regionh.dk senest den 1. marts.

Read More

Høring National Klinisk Retningslinje vedrørende Celleforandringer på livmoderhalsen - fokus på kvinder over 60 år

DSOG har haft den Nationale Kliniske Retningslinje vedrørende “Celleforandringer på livmoderhalsen - Udredning, behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år”, rundsendt til relevante kolleger. Da retningslinjen er af almen interesse i faget beder vi kolleger som måtte have kommentarer til udkastet sende disse til DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg, pia.ertberg.02@regionh.dk, senest d. 9.3.19.

Read More

Igangsættelse pga gestationsalder

DSOG har med interesse læst oversigten fra Rydahl et al. omkring igangsætning pga. gestationsalder [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30299344]. Der er så store begrænsninger i artiklen, at vi ikke finder, at den bør føre til ændring af den aktuelle kliniske praksis. De gældende retningslinjer om at tilbyde igangsætning ved gestationsalder 41+4 til 41+5 giver fortsat den bedste balance mellem fordele og ulemper. Dette er bl.a. underbygget af store danske studier, som ikke er inkluderet i omtalte oversigt. Det er selvfølgelig fortsat helt afgørende at informere de gravide grundigt, herunder hvor mange igangsætninger der skal til for at forebygge et tilfælde med intrauterin fosterdød, at frekvensen af kejsersnit ikke øges ved igangsætning ved denne gestationsalder, men også hvilke ulemper der kan være ved igangsætning. 

 

Read More

DSOG støtter ikke lovforslaget vedrørende forbud mod rekonstruktion af hymen

DSOG har afgivet et høringssvar til lovforslaget vedrørende forbud mod rekonstruktion af hymen. DSOG støtter ikke lovforslaget. Ved gennemførelse af et forbud risikerer vi at stille disse enkelte kvinder i en meget alvorlig situation, hvor de vil se sig nødsaget til at opsøge alternative løsninger udenfor sundhedssystemet for at få udført en rekonstruktion. Sideløbende er der et stort behov for oplysning og uddannelse af befolkningen. Det drejer sig ikke kun om oplysning til kvinderne, men ligeså meget oplysning til drenge, voksne mænd, samt mødre og fædre. Høringssvaret kan læses her

Read More