Medlem til styregruppe om udbredelse af dagkirurgi i Danmark

Dansk Selskab for Dagkirurgi (DSDK) har i samarbejde med Danske Regioner og RKKP indledt et arbejde omkring kortlægning af dagkirurgi i Danmark samt udvikling af en kvalitetsdatabase. 

DSDK har besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af interessenter fra kirurgiske selskaber, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Danske Regioner, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og DSDK. Målet med styregruppen er i første omgang at diskutere mulighederne for at skabe et databasebaseret kvalitetsløft indenfor dansk dagkirurgi, evt. understøttet af øvrige aktiviteter, ex symposier/workshops.

Der skal udpeges en repræsentant fra DSOG til styregruppen. Er du interesseret så send en ansøgning til DSOG’s formand Hanne Brix Westergaard hbw@dadlnet.dk . Ansøgningen skal indeholde CV inkl. en beskrivelse af specialviden indenfor dagkirurgi,

Frist for ansøgning torsdag d. 14.05.19.

Læs mere her

Read More

Mors Dag med Læger uden Grænser

Vær med til Mors dag sammen med Læger uden Grænser, hvor du kan høre en jordemoder og en neonatal sygeplejerske fortælle om deres arbejde med bl.a. fødsler i udsatte områder af verden og de sygdomme og risici, som der desværre stadig er ved at være gravid, mor og nyfødt i mange af de områder, som Læger uden Grænser arbejder i.

Arrangementet finder sted den 12. maj i Kulturhuset på Islands Brygge 18, 2300 København S.

Læs mere her

Read More

Brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg - Lige adgang til sundhed for alle børn og gravide i Danmark

Som sundhedsfaglige har vi oplevet flere eksempler på, at børn og gravide uden opholdstilladelse ikke har adgang til den sundhedshjælp, de har brug for. Dette er bekymrende. Sundhedssystemets tilbud til børn og gravide bør altid tage udgangspunkt i sundhedsfaglige behov uafhængigt af juridisk status.

Derfor har Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Pædiatrisk Selskab, Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Selskab for Indvandrersundhed skrevet et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, hvor vi opfordrer sundhedsprofessionelle til at overholde dansk lovgivning og internationale konventioner. At alle børn og gravide i Danmark skal behandles lige og tilbydes lige adgang til sundhed. Brevet kan læses her.

Read More

FIGO photo competition 2019

We are pleased to announce the 2019 FIGO Photo Competition: Women's health, Women's Wellbeing, an opportunity to share the perspectives of your patients and your professional community with our global network.

FIGO members are on the frontline of women’s health in 132 countries. We are passionate about seeing a world where all women achieve the highest possible standards of care. 

Help us keep women’s health front and centre of the global health agenda, by entering the competition and sharing your work with us. Read more here

/ FIGO

Read More

4th European Conference on Preconception Health and Care - September 26th-27th, Copenhagen

At this multidisciplinary conference, international researchers and key persons will introduce and discuss the latest advances and evidence in the field of fertility awareness and preconception health and care. The program includes hot topics such as: ethics and politics of infertility, new technology and interventions for improving fertility, implementation of interventions, and the gender perspectives. Homepage

Read More

Valg til DGCG's bestyrelse

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe har i år valg til bestyrelsen. Følgende pladser i bestyrelsen skal besættes

1 gynækolog fra OUH
1 gynækolog fra RH
1 gynækolog fra Aalborg
1 gynækolog fra Aarhus  

Kort ansøgning med CV fra de udpegede ansøgere sendes til formand Lene Lundvall lene.lundvall@regionh.dk senest 30. april 2019 

Read More

Invitation til møde om obstetrisk kodning og opfordring til at indsende abstracts

DSOG og Jordemoderforeningen afholder det årlige møde om obstetrisk kodning - forskning og kvalitetssikring torsdag den 21. marts kl 12.30-17.00

Vi opfordrer hermed alle der har lyst til at præsentere et forskningsprojekt baseret på obstetriske register-data til at sende et abstract til lkrb@regionsjaelland.dk eller lene.friis.eskildsen@regionh.dk senest den 1. marts.

Read More

Høring National Klinisk Retningslinje vedrørende Celleforandringer på livmoderhalsen - fokus på kvinder over 60 år

DSOG har haft den Nationale Kliniske Retningslinje vedrørende “Celleforandringer på livmoderhalsen - Udredning, behandling og opfølgning med fokus på kvinder over 60 år”, rundsendt til relevante kolleger. Da retningslinjen er af almen interesse i faget beder vi kolleger som måtte have kommentarer til udkastet sende disse til DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg, pia.ertberg.02@regionh.dk, senest d. 9.3.19.

Read More