Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Gynækologisk endokrinologi

Der søges ny delkursusleder til det specialespecifikke kursus i Gynækologisk endokrinologi

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab.

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU Anna Aabakke (uuformand@dsog.dk)

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2019

Read More

EBCOG, Bergen, 14.-16. maj 2020

Kjære medlemmer av NFOG i Danmark og Sverige.

Som dere vet, har NFOG utsatt kongressen sin til 2021. Dette for å få så mange som mulig av dere til å være tilstede på EBCOGs Europeiske kongress i Bergen 14-16 mai 2020. Vi håper at nordisk gynekologi og obstetrikk vil bli behørig eksponert for hele verden på kongressen. Det blir mange flotte sesjoner- på en helt ny måte-slik at alle godkjente bidrag vil bli presentert i muntlig form. I tillegg blir det «Hands-on-training-sessions”, “Meet the experts”, “Quizes” og selvsagt sosiale arrangementer!

Read More

EFTERLYSNING

DSOG’s professorkollegium har i 2018 nedsat en styregruppe for Dansk konsortium for multicenterstudier inden for gynækologi og obstetrik, hvor alle interesserede har kunnet søge en plads. Navnene på de 13 medlemmer af styregruppen kan ses her.

Konsortiet er en organisation, der har til formål at bistå med/udføre store, metodologisk robuste danske studier gerne af RCT design til fordel for danske og udenlandske patienter inden for gynækologi og obstetrik. I den forbindelse kan alle interesserede enkeltpersoner, forskergrupper eller guidelinegrupper med gode ideer til sådanne projekter indsende en projektskitse til styregruppen:

Deadline 1/11 2019

Skitsen sendes til: Ulrik Schiøler Kesmodel; e-mail: U.kesmodel@rn.dk 

Read More

Nye guidelinegrupper til præsentation på Gynækologisk Guidelinemøde 2020

Tilmelding til tovholder senest 1.nov 2019 

Gynækologisk ultralyd (ny) Tovholder: Abelone Sakse abelonesakse@gmail.com 

Hysteroskopi (ny) Tovholder: Kristine Hare kjhare@dadlnet.dk 

Postmenopausal blødning inklusiv endometrie hyperplasi (opdatering) Tovholder: Susanne Poll susanne.neergaard.poll.01@regionh.dk 

Labiumresektion (opdatering) Tovholder: Lars Schouenborg lars.oeland.schouenborg@regionh.dk 

Præmenstruelt syndrom (ny) Tovholder: Jeppe Schroll jschroll@gmail.com 

Trombose profylakse (ny) ved gynækologiske indgreb. Tovholder: Märta Topsoe maertaktj@gmail.com

Prolaps (opdatering) Tovholdere: Marianne Glavind-Kristensen og Louise Thomsen Schmidt Arenholt mgk-njh@dadlnet.dk 

Read More

Høring ny målbeskrivelse i Gynækologi og Obstetrik

Målbeskrivelsen i gynækologi og obstetrik fra 2013 har gennemgået en revidering af enkelte områder, hvor der længe har været efterspurgt en tilpasning til specialets kliniske hverdag. Målbeskrivelsen sendes nu i en generel høring blandt DSOGs medlemmer og subspecialeselskaberne. 

Målbeskrivelsen har været i høring blandt uddannelsesansvarlige overlæger og UKYL i løbet af sommeren og er blevet tilpasset herefter (jf. vedhæftede oversigt). 

Høringssvar sendes til formand for DSOG’s Undervisningsudvalg Anna Aabakke på uuformand@dsog.dk senest d. 27. september 2019.

Vedhæftet er følgende dokumenter:

1. Den nye målbeskrivelse

2. Målbeskrivelsen 2013 med synlige ændringer

3. Skematisk oversigt over rettelser, samt tilføjelser fra høringsrunde 1

Read More

OBS! Ny dosis af Ventoline® ved akut tocolyse

Vi har tidligere haft en korrespondance og enquete vedr. dosis af Ventoline ved i.v. administration.

Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at Promedicins angivelse af dosis ved intravenøs administration er ændret, således at det nu fremgår, at der kan gives 0,1-0,25 mg (0,2-0,5 ml) i.v ved behov for akut tocolyse f.eks. ved hyperstimulation eller forud for sectio. Dosis ved intramuskulær/subcutan administration er uændret 0,25 mg.

31.8.2019

Lone Hvidman

Read More

Nye guidelines til estimering af kvinders risiko for mamma- og ovariecancer fra Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og den onkogenetiske følgegruppe har netop publiceret nye guidelines til estimering af kvinders risiko for mamma- og ovariecancer.

Der vil i en periode være diskrepans imellem de nye guidelines og DBCGs guideline. De nye guidelines vil være tilgængelig på DSMGs hjemmeside, og der arbejdes på hurtigt at opdatere den genetiske sektion af DBCGs guideline. 

Read More

Rationel Farmakoterapi sætter fokus på gravide og lægemidler.

Denne måneds udgave af Rationel Farmakoterapi omhandler hyppige farmakologiske problemstillinger i svangerskabet. To ud af tre gravide i Danmark får mindst ét receptpligtigt lægemiddel i løbet af deres graviditet. Bladet beskriver flere af de hyppigste sygdomme blandt gravide, fx infektioner, astma, allergi og smertetilstande. Derudover er der omtale af behandlingen af lavt stofskifte og depression og af hyppige lidelser som kvalme og hæmorider. Læs bladet her

Read More

Vacant Position of Assistant Chief Editor at AOGS

A position of Assistant Chief Editor at Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) will be available as from 01.10.2019. This is a 2-year appointment (can be renewable for a maximum of another 2 years) suitable for a member of NFOG at a post-doctoral/associate professor/docent level. 

Deadline for application is 25 September 2019. Application with detailed curriculum vitae should be submitted to the AOGS Editorial Office to Susana Benedet via e-mail: susana.benedet@gu.se 

Read more here

Read More

DSOG's Efterårsmøde, 15.-16. november 2019

DSOG´s Efteruddannelsesudvalg samt FYGO kan med glæde byde velkommen til Efterårsmødet 2019 i IDA Mødecenter, København.

Fredagen lægger ud med ”Blødning i et kvindeliv”, hvor vi bevæger os fra blødning i den helt tidlige graviditet inkl. abortus habitualis, til føtal anæmi; med en afstikker til hvordan vi får plads til samtale og kontakt i et sundhedsvæsen, hvor tidspresset sætter fagligheden og logistikken i fokus. Dernæst bliver vi klogere på de nyeste tiltag ved udredning og behandling af postmenopausal blødning samt afslutningsvis på, hvordan vi håndterer den akutte fase af kraftig blødning i forbindelse med fødsel, menstruation eller operation og ikke mindst, hvornår der er indikation for efterfølgende koagulationsudredning. 

Lørdagen har fokus på ”Kultur og Kvindesyn”, hvor æresbegrebet om hymen debatteres og måske bør omdefineres; og om hvordan vi forebygger at vores ikke-dansksprogede patienter bliver ”Lost in Translation”. Dernæst følger et anerkendt oplæg om, hvordan vi imødekommer danske muslimer og immigranter i det danske sundhedsvæsen, og sidst men ikke mindst vil læge Ole Jørgensen fortælle om sine personlige erfaringer fra sit ophold hos Amish folket.

Emnerne favner bredt, og vi håber at se jer alle; både gynækologer, obstetrikere og praktiserende speciallæger. Tilmelding foregår via Safeticket. Find programmet her

Read More

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for håndtering af zikavirusinfektion hos gravide

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet opdaterede retningslinjer for håndtering af mistanke om zikavirusinfektion hos gravide.

Væsentligste ændringer er, at der nu udelukkende tales om lande og områder med forekomst af zikavirus (og ikke udbrudsområder), og at gravide og kvinder, der aktuelt påtænker at blive det, anbefales at overveje at udskyde ikke-nødvendige rejser til disse områder. Læs de opdaterede retningslinjer nedenunder

Read More

Første nordiske NFOG guideline - Progesterone for prevention of preterm birth

NFOG har netop publiceret den første fælles nordiske guideline om progesteronbehandling til forebyggelse af præterm fødsel ved enten tidligere præterm fødsel eller kort cervix: NFOG guideline: Progesterone for prevention of preterm birth. Forfattergruppen er delvist udpeget af de nationale videnskabelige selskaber, og der er repræsentanter fra alle 5 nationale selskaber. Guidelinen er baseret på en metaanalyse, publiceret i mediet MagicApp og kan frit tilgås via nedenstående link.

www.magicapp.org/public/guideline/pEQmQE

Read More

Ledige pladser i DGCGs arbejdsgrupper

Ledige pladser i DGCGs arbejdsgrupper

Trofoblastgruppen:  
1-2 Gynækologer - gerne 1 fra Østdanmark

Ovariecancergruppen:
1 Gynækolog fra Region Midt

 Vulvacancergruppen:
1 Gynækolog 

 Cervixcancergruppen:
1 Gynækolog fra OUH

Interesserede bedes sende en kortfattet ansøgning inkl CV til formand for DGCG Lene Lundvall: lende.lundvall@regionh.dk. Ansøgningsfrist 1. august 2019. Udpegning vil blive foretaget start august.

Read More

Attention PhD students - AOGS first-paper-package deal for PhD students

AOGS now offers the ”first-paper-package” for PhD students. The first-paper-package is designed for PhD candidates formally registered with a university, who are submitting their first original research article that is meant to be part of their future doctoral thesis.

At AOGS we especially value the development of the next generation of researchers and clinical academics. In order to facilitate the first submission to eventually become a published paper, we have developed a specific first-paper-package deal including 1) a prioritized review process, 2) An optional interview published on the AOGS website 3) A chance to win the first-paper-prize

Read More

Støtteerklæring til Aarhus Universitetshospital

DSOG har forfattet en støtteerklæring vedrørende de massive besparelser på AUH. Erklæringen er blandt andet sendt til formænderne for Regionerne, Folketingets sundhedspolitikere samt LOGO (de ledende overlæger på samtlige gynækologiske-obstetriske afdelinger i Danmark). DSOG kan forudse, at de besparelser, som lige nu rammer AUH, inden længe rammer landets øvrige hospitaler og dermed de allerede pressede gynækologiske og obstetriske afdelinger. Læs det samlede skrift her

Read More