Målbeskrivelser

Nedenfor ses den reviderede målbeskrivelse for introduktions- og hoveduddannelsen, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2013.
Målbeskrivelse inkl. logbog (2013)
De Syv Lægeroller (SST 2013)
Faglig profil (2019)

Den tidligere målbeskrivelse fra 2007 ses nedenfor, idet nuværende kursister i den sidste del af hoveduddannelsen kan vælge, at benytte sig af denne. Se endvidere side 7 i målbeskrivelsen for overgangsordningen.
Målbeskrivelse (2007)
Logbog (2007)
Checkliste (2007)

Ved spørgsmål kontakt:

Anna Aabakke, Reservelæge, ph.d. - Formand for Undervisningsudvalget - aabakke@gmail.com

Inge Marie Møller, Udd. ansvarlig overlæge - PKL - Region Nord - Inge.Marie.Moeller@rm.dk

Jette Led Sørensen, Udd. ansvarlig overlæge - PKL - Region Øst - jette.led.soerensen@regionh.dk

Anne Mette Lykkebo, Udd. ansvarlig overlæge - PKL, Region Syd - awl@dadlnet.dk