Nationale Kliniske Retningslinjer

De nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede, faglige anbefalinger, der kan bruges som beslutningsstøtte af sundhedspersonale. Retningslinjerne behandler udvalgte aspekter af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete patientgrupper, hvor der er fundet særlig anledning til at afdække evidensen. Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og den bedste praksis, og formålet er at understøtte en ensartet indsats på tværs af kommuner, regioner og praksissektoren – uanset hvor i landet patienten bor.

Der er afsat i alt 80 millioner kr. på Finansloven til at udarbejde retningslinjerne. Opgaven varetages af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med landets fremmeste eksperter på de specifikke områder. Retningslinjerne offentliggøres løbende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og de sidste forventes at være færdige medio 2016.

Nedenfor linkes til Sundhedsstyrelsens aktuelle NKR vedr. gynækologi og obstetrik:

Urininkontinens hos kvinder
Diagnostik af PCOS
Dystoci
Analinkontinens hos voksne
Hysterektomi ved godartet sygdom