Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Skemaer

Hysterektomi-skema
    Samlet DHD-skema (revideret februar 2017)

Hysko-skema
    Hysko-skema (marts 2013)
    Vejledning

Link til øvrige databaser

Dokumenter og links
Hysterektomi indikatorer version 5.0 (revideret 2019)
DHHD kommissorium (revideret 2015)
Hysterektomi indikatorer (revideret 2016)
Hysteroskopi indikatorer (revideret 2016)
Hysteroskopi indikatorer (revideret 2013)
Hysterektomi indikatorspecifikationer (revideret 2013)
Hysterektomi indikatorspecifikationer (revideret 2012)
Hysterektomi indikatorspecifikationer (før 2012)
DHHD Årshjul 2013

Video med fixation af vaginaltoppen til kardinale, sakrouterine og rotunde ligamenter
Billede med suspension a.m. Bob Schull
Billede med suspension a.m. McCall

Nationale retningslinjer
Præoperativ tranexamsyre som blødningsprofylakse
Antibiotikaprofylakse

DHHD Årsmøde 2019
Dato: Mandag den 30. september kl 11-15
Mødecenter Odense
Buchwaldsgade 48
5000 Odense C
Program

Korrespondance
Herunder ses nyheder og referater fra auditmøder udsendt til afdelingsrepræsentanter for DHHD

Nyhedsbrev 2017
Nyhedsbrev 2013 
Nyhedsbrev 2012
Nyhedsbrev 2010
Nyhedsbrev 2009
Nyhedsbrev 2008
Nyhedsbrev 2007
Nyhedsbrev 2005

Julebrev 2012
Julebrev 2011
Julebrev 2009
Julebrev 2008
Julebrev 2007

Præsentationer
2018/19 Hysterktomi årsresultater
2017/18 Hysterektomi årsresultater
2015/16 Hysterektomi årsresultater
2015/16 Hysteroskopi årsresultater
2014/15 Hysterektomi - årsresultater
2013/14 Hyskotal, årsresultater
2013/14 Hysterektomi-tal, årsresultater
DHHD auditmøde 2013
DHHD auditmøde 2012
DHHD auditmøde 2011

Årsrapporter
2017/2018 DHHD årsrapport
2016/2017 DHHD årsrapport
2015/2016 DHHD årsrapport
2014/2015 DHHD årsrapport
2013/2014 DHHD årsrapport
2012 (DHHD)
2011 (DHHD)
2009 – 2010 (DHD)
2008 (DHD)
2007 (DHD)
2005 – 2006 (DHD)
2004 – 2006 (Hyskobase)
2004 (DHD)
2002 – 2003 (Hyskobase)

Kontaktpersoner

Formand
Overlæge, ph.d.
Annette Settnes
Nordsjællands Hospital, Hillerød
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød
E-mail: annette.settnes@regionh.dk

Tovholder
Reservelæge
Märta Fink Topsøe
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Sygehusvej 10
4000 Roskilde
Tlf.: 2841 4817 / 4829 6053
E-mail: makto@regionsjaelland.dk