Medlemskab

Som ordinære medlemmer i selskabet kan optages læger, der har dansk autorisation til selvstændigt virke som læge. Som ekstraordinære medlemmer kan optages danske og udenlandske læger, der ikke opfylder betingelserne for at blive ordinære medlemmer. Som ekstraordinære medlemmer kan endvidere optages danske og udenlandske ikkelæger med særlig interesse for - eller tilknytning - til dansk obstetrik og gynækologi.Selskabets kontingentbetalende ordinære og ekstraordinære medlemmer er automatisk medlemmer af Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi. Jfr. i øvrigt Selskabets vedtægter.

Som medlem af DSOG får man bl.a. adgang til Selskabets møder og kurser samt abonnement på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (12 numre årligt i elektronisk format).

Kontingentet udgør 2300 kr. årligt. Kontingentet opkræves årligt i juni måned via Lægeforeningens Registreringsafdeling sammen med et obligatorisk kontingent på 100 kr. til Dansk Medicinsk Selskab.

Yngre læger opfordres til samtidig indmeldelse i Foreningen af Yngre Gynækologer og Obstetrikere (FYGO) Kontingent til FYGO udgør 300 kr årligt. Ved indmeldelse i FYGO indmelder man sig automatisk i DSOG til et reduceret kontingent de første år.

Indmeldelse og udmeldelse sker via Lægeforeningens medlemsservice på http://minside.laeger.dk
Læs eventuelt vores guide til indmeldelse.

Ved problemer eller spørgsmål kontakt organisatorisk sekretær Pia Ertberg på pia.ertberg.02@regionh.dk eller Lægeforeningens medlemsservice på telefon 3544 8500