Kommende Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i DSOG d. 5 april 2019, i forbindelse med DSOG’s Forårsmøde på Hindsgavl Slot, Middelfart. 

Dagsorden

1.    Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Beretninger fra stående udvalg

  • Undervisningsudvalget, UU

  • Efteruddannelsesudvalget, EFU

4.    Aflæggelse af revideret regnskab, fremlæggelse af næste års budget og fastlæggelse af kontingent

5.    Revisorernes bemærkninger

6.    Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen og medlemmerne: Ingen indkomne forslag

7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12):

  • Organisatorisk sekretær, genopstiller ej

  • Kasserer, genopstiller ej

  • Videnskabelig sekretær - genopstiller

8.    Præsentation af udvalgsmedlemmer efter indstilling fra FYGO

9.    Valg af udvalgsmedlemmer til

  • UU, 2 poster, genopstiller ej

  • EFU, 2 poster, 1 genopstiller

  • Hindsgavl styregruppe 1 post, genopstiller ej

  • Sandbjerg Styregruppe, ingen poster på valg

  • Revisor 1 post, Lene Sperling genopstiller

10. Eventuelt:

Bilag:
Årsberetning DSOG’s bestyrelse
Årsberetning DFKO
Årsberetning EFU
Årsberetning UU
Årsberetning Sandberg styregruppe
Årsberetning Hindsgavl styregruppe