Speciallæge -> efteruddannelse?

Hver femte speciallæge i gyn-obs har ikke deltaget i efteruddannelse det seneste år. Det viser tallene fra DSOG's efteruddannelses enquete. 47 % angiver som årsag, at ”min arbejdsgiver vil ikke betale” og 41 procent ”jeg har ikke tid”. Hele 69 % af gruppen har ikke inden for det sidste år deltaget i kompetencegivende kurser og tæt på halvdelen (47%) har ikke deltaget i kompetence vedligeholdelseskurser.

Læs mere i beretning fra DSOG's arbejdsgruppe vedr. efteruddannelse