Oplysning om ACTA/AOGS

Fra 1. februar 2013 ophører NFOG med at postomdele en papirudgave af ACTA/AOGS til medlemmerne. I stedet udkommer bladet i elektronisk form. Hvis man ønsker adgang til den nye udgave, skal man registrere sig ved forlaget elektronisk. I denne sammenhæng skal man bruge sit medlemsnummer, som fremgår af adressemærket på plastikomslaget af næste nummer af ACTA/AOGS.

Læs mere