Speciallæge søges til stillingen som hovedkursusleder for forskningstræningen i hoveduddannelsen Gynækologi/Obstetrik

DSOG søger en ny hovedkursusleder, der vil være med til at udvikle forskningstræningen.  

Organisation/formalia: Hovedkursuslederen har ansvaret for den overordnede planlægning af de specialespecifikke kurser og for at sikre kvaliteten af kurserne i henhold til de krav, der opstilles for kursusrækken i målbeskrivelsen. Hovedkursuslederen udpeges af Undervisningsudvalget og valget godkendes i DSOG. Hovedkursuslederen er associeret medlem af Undervisningsudvalget og refererer herigennem til DSOG's bestyrelse jf. Kommissorium for Undervisningsudvalget.

Kvalifikationer: Du er speciallæge, ansat i Danmark og har interesse for og kendskab til den danske speciallægeuddannelse. Du har erfaring med uddannelse samt interesse i medicinsk pædagogik og fx erfaring som underviser, lektor eller kursusleder. Du har organisatorisk sans og overblik. Du trives med at kommunikere og er i stand til at give konstruktiv feedback. Du er fagligt anerkendt, har et godt netværk og ser det som en vigtig opgave at løfte fagligheden for nyuddannede speciallæger. Forskningserfaring er en fordel.

Opgaver: Overordnet planlægning af kursusrækken for de specialespecifikke forskningstræningskurser i Gynækologi og Obstetrik, evaluering og eventuel justering af det enkelte kursus’ faglige/pædagogiske indhold inkl. feedback til delkursuslederne. Hovedkursuslederen har i samarbejde med Styregruppen for forskningstræning ansvar for det årlige budget, afstemning af regnskab for de enkelte kurser og dermed overholdelse af det samlede kursusbudget. Ansvar for den overordnede kursusstyring, herunder kontakt til nye hoveduddannelseslæger, information til delkursusledere om kursusdeltagere, løbende dialog med kursister og delkursusledere. Den konkrete afvikling og evaluering af det enkelte kursus, inkl. feedback til underviserne, varetages delkursuslederne.

I forhold til Undervisningsudvalget har hovedkursuslederen til opgave årligt at afrapportere evalueringen af kurserne herunder diskutere behov for justeringer i de enkelte kurser og kursusrækken. Hovedkursuslederen har til opgave at understøtte udviklingen af den pædagogik, der anvendes på kurserne med det mål at øge læring og udbytte (transfer) bl.a. gennem kurser for delkursusledere, der planlægges i samarbejde med Undervisningsudvalget. Hovedkursuslederen deltager ad hoc i Undervisningsudvalgets møder – dog minimum en gang om året.

Rammer og vilkår: Funktionen honoreres med 15.000 kr per år.

For yderligere information eller spørgsmål kan man kontakte afgående Hovedkursusleder Annemette W. Lykkebo awl@dadlnet.dk eller formand for Undervisningsudvalget, Jeannet Lauenborg (kontaktinformation nedenfor).

Yderligere uddybning af forskningstræningen findes på DSOG’s hjemmeside

 

Ansøgningsfrist: 28. december 2017

Motiveret ansøgning inkl. CV opstillet efter de 7 lægeroller stiles til:

Jeannet Lauenborg

Formand for Undervisningsudvalget

lauenborg@dadlnet.dk