Nye anbefalinger for screening for livmoderhals­kræft i høring

De senere år er der fremkommet omfattende ny viden om nye screeningsmetoder, ikke mindst om den gavnlige effekt og de mulige ulemper ved at bruge HPV-test i screening for livmoderhalskræft. Samtidig er der blevet sat fokus på deltagelsen i screeningsprogrammet, bl.a. gennem Kræftplan IV. 

Begge dele har understreget behovet for at opdatere de gældende anbefalinger for screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, som senest blev opdateret i 2012. 

Traditionelt er screening for livmoderhalskræft foregået ved mikroskopi-undersøgelse af celler fra livmoderhalsen (såkaldt cytologiundersøgelse), men efter opdagelsen af at livmoderhalskræft er forbundet med HPV-infektion, er der udviklet metoder til at undersøge for HPV. Der er derfor stor interesse, både i Danmark og internationalt for, om HPV-test kan bruges i livmoderhalskræft­screeningsprogrammer, og flere lande inddrager nu HPV-test i deres screeningsprogram til udvalgte aldersgrupper. I arbejdet med at udforme nye anbefalinger, har arbejdsgruppen blandt andet set på, om vi i Danmark fremover skal tilbyde test for HPV som primær screeningsmetode, og om gruppen af kvinder skal udvides fra den nuværende aldersgruppe, de 60-64 årige. 

Samtidig viser statistikken, at ca. 25 % af kvinder ikke tager imod tilbud om screening, og forskningen viser, at det i mange tilfælde ikke skyldes, at kvinderne ikke ønsker at blive undersøgt, men at de af forskellige årsager ikke får det gjort. De nye anbefalinger vil derfor også indeholde tiltag, der skal sikre kvindernes deltagelse i screeningsprogrammet.

På den baggrund vil de nye, reviderede anbefalinger også handle om organisering af screeningsprogrammet, og senere vil de nye anbefalinger blive fulgt op med en opdateret pjece om screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

Høring vedr. Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft (hoeringsportalen.dk). Fristen for høringssvar er 16. januar 2018.

Læs mere om livmoderhalskræftscreening og se kommissorium og deltagerliste for arbejdsgruppen