Medlemmer søges til cervix dysplasi arbejdsgruppe i NKR puljeprojekt regi

DSOG har søgt Sundhedsstyrelsen om midler til at lave en opdateret guideline om behandling og håndtering af cervix dysplasi. Der vil være særligt fokus på håndteringen af HPV positve kvinder over 60 år samt konsekvenserne af Sundhedsstyrelsen nye anbefalinger vedr. cervixcancer screening.

Arbejdsgruppen forventes opstartet primo februar og skal være afsluttet inden et år. Der vil være ca. 4 arbejdsgruppemøder hvor der forventes fysisk deltagelse. Der vil også være læseopgaver og muligvis mindre skrive opgaver mellerm møderne. Transportudgifter vil blive dækket til møderne. Der vil være tilknyttet en søgekonsulent, fagkonsulent og metodekonsulent som vil forberede evidenstabeller for arbejdsgruppen iht. GRADE. Fagkonsulenten vil udarbejde den endelige rapport støttet af arbejdsgruppemedlemmerne. Hvis Sundhedsstyrelsen ikke imødekommer vores ansøgning vil arbejdsgruppen blive opstartet i september efter vanlig Hindsgavl metode.

I udvælgelsen af arbejdsgruppemedlemmer vil der blive lagt vægt på geografisk spredning samt repræsentation fra både hospital og gynækologisk speciallægepraksis. 

Formand for arbejdsgruppen er Lone Kjeld Petersen.

Skriv til jschroll@gmail.com senest 15. januar hvis du er interesseret i at deltage i arbejdsgruppen. Skriv arbejdsted, titel og kort om din interesse i cervixdysplasi.