Nye arbejdsgrupper til det gynækologiske guideline-møde i 2016

Alle kan frem til 1. november 2015 tilmelde sig arbejdsgrupperne vedrørende udarbejdelse og opdatering af landsdækkende gynækologiske retningslinjer. Man tilmelder sig ved at sende mail til tovholderen for arbejdsgruppen. Såvel uddannelsessøgende som speciallæger er velkomne.  

Tovholderne for de enkelte arbejdsgrupper sammensætter arbejdsgruppen, når deadline for tilmelding er nået. En meget sjælden gang har der været for mange tilmeldte, og tovholderen har måttet begrænse antallet af deltagere i arbejdsgruppen.

Arbejdsgrupperne skal inden starten af maj 2016 udarbejde udkast til guidelines, som skal tilsendes eksterne reviewere forud for præsentation på det gynækologiske guideline-møde i september 2016.

Se som word dokument