Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. januar 2016.

Redaktionen består af Chief Editor og hans stedfortræder, Assistant Chief Editor, en redaktionssekretær (Editorial Manager) og 13 nationale redaktører, hvoraf 3 udpeges af DSOG. Udpegningerne sker for 4 år ad gangen med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 2 år, dvs. i maximalt 8 år.  AOGS er inde i en meget positiv udvikling med et stigende antal tilsendte manuskripter og en stigende impact factor, der i skrivende stund er 2,426.

De nationale redaktører får hvert år tilsendt mellem 20 og 50 manuskripter til vurdering og udpegning af reviewers (peer review). Der er et tæt samarbejde mellem de nationale redaktører chefredaktøren, den assisterende chefredaktør samt redaktionssekretæren, og der afholdes to fælles redaktionsmøder om året. Manuskripter allokeres til de nationale redaktører under hensyntagen til deres egen ekspertviden. Akademiske kvalifikationer er en forudsætning for ansættelse.  Redaktionsarbejde giver erfaring og indblik i videnskabeligt publikationsarbejde og er en meriterende akademisk indsats.

Redaktørernes udgifter dækkes gennem af NFOG budget, hvor der hvert år afsættes op til DKK 35.000, delvis baseret på antal behandlede manuskripter, dækning af diverse udgifter som computer-udstyr og lignende, kongres- og rejseudgifter  i relation til  redaktionsarbejdet. Redaktionsmøder dækkes separat.

Den faglige sammensætning blandt de nuværende redaktører er bred, og der er derfor ikke foretrukne fagområder bundet op til det aktuelle opslag.

Hvis du er interesseret i at høre mere om  det spændende og givende arbejde, der ligger i  AOGS’s redaktionelle proces og bidrage til tidsskriftets - og dermed specialets - fortsatte positive udvikling i Norden kan  du kontakte:

DSOGs Formand, Karen Wøjdemann, mail: kwoe0003@regionh.dk

eller

Chief Editor, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Professor Ganesh Acharya, mail: ganesh.acharya@luit.no

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Karen Wøjdemann inden d. 8. december 2015 på mail kwoe0003@regionh.dk