To delkursusledere til det specialespecifikke kursus i Føtalmedicin søges

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder. DSOG’s undervisningsudvalg. Delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Føtalmedicin”. Løbende justering af kursets faglige indhold i henhold til udviklingen indenfor det føtalmedicinske område samt den dertilhørende del af den kliniske genetik. Yderligere forventes undervisningsmetoder og pædagogik at følge udviklingen.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederen har ansvar for det endelige kursusprogram samt står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederen har endvidere ansvar for at kursusbudget overholdes og at der aflægges regnskab.

Kompetencer: Indgående kendskab til obstetrik. Forskningserfaring på ph.d.-niveau. Undervisningserfaring. Kendskab til målbeskrivelsen, organisatoriske evner, erfaring med udfærdigelse af kliniske guidelines. Gode samarbejdsevner. Solidt fagligt netværk, speciallægeanerkendelse.

Start: Første kursus som delkursusleder er oktober 2016, men planlægningen heraf forventes startet forsommer 2016.

For spørgsmål kontakt Olav Bjørn Petersen eller Karin Sundberg, som er afgående delkursusledere og som begge gerne vil være de kommende delkursusledere behjælpelige eller

Hovedkursusleder Gitte Eriksen (gitte.eriksen@rm.dk) eller

Formand for Undervisningsudvalget (UU) Jeannet Lauenborg

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU, Jeannet Lauenborg (lauenborg@dadlnet.dk).

For at sikre en ligelig geografisk repræsentation af delkursusledelse vil en ansøger fra henholdsvis Vest- og en fra Østdanmark blive prioriteret.

Ansøgningsfrist:

1. december 2015