Ny Specialeplan, nu i høring

Sundhedsstyrelsen har udsendt svar på alle ansøgninger til den igangværende revision af specialeplanen, og indsigelsesrunden er dermed igangsat med frist den 28. oktober.

Der er fortsat nogle få funktioner der afventer endelig afgørelse, og som har behov for en særlig proces.
 
Alle 36 reviderede specialevejledninger kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
 
DSOG vil forfatte et høringssvar. Eventuelle input hertil kan sendes til DSOGs formand; thomaslarsen@dadlnet.dk senest 10.10.16. Alternativt har hver region udpeget en faglig regional repræsentant, som man eventuelt kan drøfte særlig regionale opmærksomhedspunkter med. Hver region er således også høringspart.