Nye arbejdsgrupper til det gynækologiske guidelinemøde 2017

Abortus habitualis (revision)
Tovholder: Henriette Svare Nielsen (Rigshospitalet)
Email: Henriette.svare.nielsen@regionh.dk

Sexologi (revision)
Tovholder: Astrid Højgaard ( Aaborg)
Email: a.hoejgaard@rn.dk

Kirurgisk behandling og efterfølgende HRT hos kvinder med Hereditary Breast and Ovarian Cancer (BRCA 1+2 og højrisiko)
Tovholder: Lars Grønlund Poulsen (Herlev)
Email: lars.groenlund.poulsen.01@Regionh.dk

Vulvadysplasi (revision)
Tovholder Ole Mathiesen (Skejby)
Email: ole.mathiesen@skejby.rm.dk Gruppen er etableret

Endometriomer (revision)
Tovholder: Ulla Brecht Knudsen (Horsens)
Email:ubk@dadlnet.dk

Diagnose og behandling af tuboovarielabses
Tovholdere: Eva Dreisler(RH) og Abelone Sakse (RH)
Email: eva@dadlnet.dk

Hvordan kommer man med ?

Alle kan frem til 1. november 2016 tilmelde sig ovennævnte arbejdsgrupper vedrørende udarbejdelse og opdatering af landsdækkende gynækologiske retningslinjer. Man tilmelder sig ved at sende mail til tovholderen for arbejdsgruppen. Såvel uddannelsessøgende som speciallæger er velkomne.

Tovholderne for de enkelte arbejdsgrupper sammensætter arbejdsgruppen, når deadline for tilmelding er nået. En meget sjælden gang har der været for mange tilmeldte, og tovholderen har måttet begrænse antallet af deltagere i arbejdsgruppen.

Arbejdsgrupperne skal inden starten af maj 2017 udarbejde udkast til guidelines, som skal tilsendes eksterne reviewere forud for præsentation på Hindsgavl årsmødet i september 2017.