Ny retningslinje for genetisk udredning af patienter med ovariecancer i høring

Der har været nedsat en arbejdsgruppe fra de videnskabelige selskaber DSMG, DSOG, DSKO og DSP mhp. at udarbejde forslag til retningslinjer for genetisk udredning af patienter med ovariecancer, således at den genetiske testning foregår fremrykket og som led i den diagnostiske proces.

Hermed fremsendes forslaget til kommentering fra DSOG's medlemmer.

Eventuelle kommentarer sendes til DSOG's Formand Thomas Larsen på thomaslarsen@dadlnet.dk 

Deadline 1. november 2016