Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i DFKO

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation.

Generalforsamlingen finder sted lørdag d 14. januar 2017 kl 10.00-13.00 på
Comwell Borupgaaard, Nørrevej 80. 3070 Snekkersten


Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden med evt. indkomne forslag vil blive offentliggjort på DFKO`s hjemmeside www.gynaekologer.dk 1 uge før generalforsamlingen.

 

1.     Valg af dirigent

 

2.     Formandsberetning ved næstformand Hans Jørgen Knudsen ( stedfortræder for Charlotte Floridon)

 

3.     Beretning fra nedsatte udvalg.

DFKOs repræsentant i:

DSOGs bestyrelse : Frank Pedersen

FAPS´  formandskab ved Niels Henrik Nielsen

FAPS : John Dræby

Hindsgavl styregruppeAgnete Vedsted-Jakobsen

UEMS/ EBCOG Alexander Laschke                                     

Efteruddannelsesudvalget Lisbeth Eriksen,

Kollegiale netværk ved patientklager: Astrid Petersen, Agnete Vedsted-Jakobsen, John Dræby)

Kongresudvalget  : Morten Ring

 

4.      Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.

 A  Forslag til vedtægtsændring (vedhæftet)

 

5.     Valg af DFKOs bestyrelse. 

Tine Tetzschner:                               Er på valg                                                 Genopstiller for 2 år

Lone Nyrnberg                                 udtræder af bestyrelsen 1 år før tid           Valg for 1 år

Danny Svane                                    Er på valg,                                                Genopstiller for 2 år

Hans Jørgen Knudsen                       Er på valg                                                 Genopstiller for 2 år

Charlotte Floridon                            Er ikke på valg

Helle Kirkeby                                   Er ikke på valg

 

6.     Forslag af repræsentanter i diverse udvalg:

 

 DSOG- repræsentant Frank Pedersen

Er ikke på valg                                                               

   FAPS´ repræsentantskab, heraf en til bestyrelsen (3 medlemmer )

John Dræby                        Er ikke på valg

Tine Tetzschner                  Er ikke på valg

Danny Svane                    Er ikke på valg

 

    Hindsgavl styregruppe :                

                      Agnete Vedsted , Henrik Halvor

                                                                 Er ikke på valg,   

    UEMS/ EBCOG, DFKO indstiller til DSOG 1 medlem for 2 år i lige år ,                             

                Alexander Laschke             Er  ikke på valg   

    Efteruddannelsesudvalget  vælges for 2 år i lige år.  

                Lisbeth Eriksen.                  Er ikke på valg

    Kollegiale netværk ved patientklager

                                           Agnete Vedsted-Jacobsen, Astrid Petersen, John Dræby    

    Moderniseringsudvalg (vælges for den tid, der er nødvendig )

    Kongresudvalget

                                        Morten Ring

    Valg af revisorer og suppleanter vælges for 2 år

  Anne Lene Bulow                                                        Er ikke på valg

  suppleant John Dræby                                                 Er ikke på valg

 

7.     Aflæggelse af det reviderede regnskab

 

8.     Redegørelse for budget: Danny Svane erstatter Lone Nyrnberg ved generalforsamlingen

 

 Revisor Anne-Lene Bulow
 

9.     Fastsættelse af kontingent.

 

10.  Eventuelt


 

DFKOs bestyrelse

På bestyrelsen vegne Helle Kirkeby