Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndige rådgivere i gynækologi og obstetrik til tilsynsområdet

Arbejdet indebærer i vekslende omfang at:  
• Rådgive styrelsen i individuelle- og organisatoriske tilsynssager, herunder at foretage votering i sagerne  
• Deltage i udarbejdelsen af redegørelser, lovforberedelse, vejledninger, tilsynsplanlægning, udviklingsopgaver og generel rådgivning indenfor dit speciale  
• Deltage i arbejdsgrupper, udvalgsarbejde og lignende  
• Følge sundhedsforholdene og den faglige udvikling inden for dit speciale  
• Arbejdsopgaverne indebærer IKKE votering i klagesager  

Du vil som sagkyndig rådgiver i Styrelsen for Patientsikkerhed blive en aktiv del af styrelsen og indgå i enhedernes overvejelser om udvikling og strategi inden for dit speciale.

Læs hele jobopslaget her