In memoriam

In memoriam

Professor, dr. med Mogens Osler, er død. Mogens Osler var professor ved Rigshospitalets Jordemoderskole fra 1969-1996 samt overaccoucher ved fødeafdelingen. Mogen bestred en række faglige tillidshverv, bl.a. som formand for DSOG.

Vores tanker går til de efterladte - Æret være Mogens minde!