Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Speciallæger har etableret Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis, som har til formål at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis.
Fonden fremmer den faglige udvikling inden for speciallægepraksis ved at yde tilskud til: 
Speciallægers efteruddannelse  
Kvalitetsprojekter  
Forskningsprojekter  
Andre projekter inden for fondens formål

Fondens bestyrelse består af seks medlemmer - tre udpeget af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og tre udpeget af Foreningen af Speciallæger. Såvel Regionernes Lønnings- og Takstnævn som Foreningen af Speciallæger har udpeget en ansvarlig sekretær for fondsbestyrelsen. Fondens daglige sekretariat varetages i fællesskab af Regionernes Lønnings- og Takstnævns sekretariat og Foreningen af Speciallæger. 

Ansøgning om midler fra fonden 
Tilskud til speciallægers efteruddannelse 
Praktiserende speciallæger, der har overenskomst på praksisområdet, har ret til tilskud til deltagelse i efteruddannelse i syv dage årligt. Retten til tilskud opnås gennem deltagelse i efteruddannelse, som på forhånd er optaget på en liste over efteruddannelsesaktiviteter, der er godkendt af fondens bestyrelse efter indstilling fra Foreningen af Speciallæger. 

Vejledning om ansøgning og ansøgningsskema om tilskud til efteruddannelse findes på Lægeforeningens hjemmeside:

Lægeforeningens hjemmeside - www.laeger.dk

Støtte til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter 
Fonden yder efter ansøgning tilskud til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter, der er forankret i den faglige praksis i speciallægepraksis. 

Fondsmidlerne bevilliges primært til praktiserende speciallæger, men andre faggrupper kan komme i betragtning, hvis genstandsfeltet er relateret til speciallægepraksis og dermed falder inden for fondens formål. 

Ansøgning kan fremsendes to gange om året - frister i 2014 er mandag den 14. april klokken 12.00 og tirsdag den 14. oktober 2014 klokken 12.00.

Læs mere her