Pressemeddelelse vedr. HPV-vaccinen

HPV-vaccinen forebygger udvikling af celleforandringer i livmoderhalsen og kønslæber samt i endetarmen. Celleforandringerne kan udvikle sig til kræft, og vaccinen forebygger således et stort antal kræfttilfælde. Herudover nedsætter vaccinen antallet af forstadier til kræft meget betydeligt. Inden vaccinen kom på markedet, er den testet i et meget stort antal personer, og både virkninger og bivirkninger er velbeskrevne.

HPV-vaccinens mulige bivirkninger har jævnligt været debatteret, siden den blev indført i det danske børnevaccinationsprogram. Det er DSOGs holdning, at HPV-vaccinen, ligesom al anden medicin, skal følges nøje, og mulige bivirkninger skal naturligvis indrapporteres og undersøges. Der er flere myndigheder herunder Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og det amerikanske Food and Drug Administration (FDA), som samler og overvåger indrapporterede bivirkninger. Sundhedsstyrelsen og det europæiske lægemiddelagentur (EMA) følger også uønskede virkninger af HPV-vaccinen tæt. Der er også uafhængige videnskabelige undersøgelser, som har undersøgt mulige langsigtede bivirkninger til vaccinen uden at finde nogle.

Myndigheder, DSOG og udenlandske søsterorganisationer til DSOG vurderer fortsat, at HPV-vaccinen virker, og at der er langt flere fordele end ulemper ved vaccinen.

Det hævdes, at POTS kan være en mulig bivirkning ved HPV-vaccinen. Der har været forsket og forskes stadig for at belyse denne mulighed. EMA mener uændret, at en eventuel sammenhæng ikke kan hverken be- eller afkræftes på nuværende tidspunkt. DSOG mener naturligvis, at alle kvinder med POTS-lignende symptomer og andre mulige HPV-vaccine relaterede bivirkninger skal tages alvorligt uagtet, at der ikke er bevis for, at det er vaccinen, der er skyld i kvindernes symptomer. Der skal stadig forskes i HPV-vaccinens virkninger og mulige bivirkninger, så vi kan blive klogere og gøre det bedst muligt. 

DSOGs holdning til HPV-vaccinen er uændret, at vi anbefaler vaccination. De indrapporterede bivirkninger er meget få (d. 31-12-2014 var der i alt 1228 indberetninger, heraf 322 alvorlige) i forhold til, hvor mange (mere end 1.5. mio. vaccinationer) der er vaccineret. På verdensplan er der givet mindst 175 mio. doser.

HPV-vaccinen kan næsten udrydde livmoderhalskræft, når den kombineres med screening og vaccinen nedsætter antallet af kræfttilfælde i endetarm og kønslæber betydeligt. Livmoderhalskræft rammer ca. 375 danske kvinder årligt, hvoraf ca. 100 dør. Halvdelen af dem er under 45 år.

På vegne af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.

Karen Reinhold Wøjdemann
Formand DSOG, Overlæge, PhD

Thomas Larsen
Næstformand DSOG, Ledende overlæge, MPA

Ole Mogensen
Overlæge, Professor, Dr.med.