Sundhedsstyrelsen søger nye Inspektorer indenfor Gynækologi og Obstetrik

DSOG er blevet bedt om, at indstille 2-3 nye inspektorer til Sundhedsstyrelsen.

Inspektorernes indsats er med til at udvikle og forbedre den lægelige videreuddannelse og uddannelsesmiljøet på sygehusafdelinger, og som inspektor indgår man i et korps af inspektorer. Der indledes med et kursus før man indgår - næste ledige kursus er 12-13. april 2016. 

I denne ansøgningsrunde er det udelukkende speciallæger der skal udpeges, idet junior inspektorkorpset ikke har ledige poster pt.

Interesserede bedes sende en motiveret kort ansøgning med et kort CV med fokus på uddannelse og undervisning til DSOG Formand Karen Reinhold Wøjdemann på karen.reinhold.woejdemann@regionh.dk senest torsdag den 25. juni 2015.

Se endvidere SST's hjemmeside