Bedre og mere entydig kodning af kejsersnit

Kære Obstetrikere og Jordemødre,

DSOG’s arbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet og nomenklatur og Jordemoderforeningen har præsenteret et forslag til en bedre og mere entydig kodning af kejsersnit ved det nationale guideline møde (Sandbjerg I Svendborg) 18/1 -2018. Baggrunden for den nye anbefaling af koder er at der er et stort behov for at kunne bruge mere entydige og veldefinerede koder til registrering og kvalitetssikring.

Selvom vi synes, det vil gøre kodning og fødselsstatisitik enklere, er det vigtigt at forslaget kan implementeres med opbakning fra et flertal af landets jordemødre og obstetrikere – ellers nytter det jo ikke noget (se vedlagte oplæg).

Vi vil fremføre og diskutere argumenterne ved kodemødet 22/3 2018, og udsætte en beslutning om nye kriterier til 1/1 2019. Det gør det også muligt at kunne analysere data fra RKF (Regionernes fødselsdatabase), hvor data indsamles fra 1/9 – 1/9. Desuden får vi et bedre indblik I betydningen af det nye LPR3, som bliver indført november 2018.

Vi anbefaler derfor at kodningen fortsætter med uændrede kriterier. Måske vil den øgede opmærksomhed omkring kvaliteten af kodningen føre til en bedre registrering og fødselsstatistik.

Fra 1. april I år iværksætter Sundhedsdatastyrelsen et ambitiøst projekt for at forbedre muligheden for udtræk fra Fødselsregistret. Dette projekt har vi ønsket længe og vi er meget forventningsfulde.
 

Med venlig hilsen

 

Jens Langhoff-Roos

 

Arbejdsgruppens medlemmer er: Anne-Mette Schroll, Lene Friis Eskildsen, Richard Farlie, Margrethe Møller, Thea Lousen, Lone Krebs, Tine Dahlsgaard, Jens Langhoff-Roos (tovholder).

 

Vedlagt

· Baggrunden for vores overvejelser og anbefalinger for en ændret kodning. som planlægges indført per 1/1 2019 (Kodning af kejsersnit og igangsættelse af fødslen)

· Information om Kodemødet d. 22.3.18., som vi håber mange vil deltage i.