Nordic PCOS Awareness Campaign

Kære kollega,

Vi er I gang med “Nordic PCOS Awareness Campaign” via vores ”Nordic PCOS Network” - en del af ”International PCOS Awareness Alliance”.

Vores sigte er øget fokus på korrekt diagnose og håndtering af PCOS samt udvikling af nordiske og internationale guidelines på området. For at have korrekt fokus i denne proces er første skridt i vores arbejde at afdække viden om PCOS blandt sundhedsprofessionelle.

Nærværende spørgeskema er en del af et større projekt ledet af professor Helena Teede, Australien. Spørgeskemaet er anonymt, er udelukkende forskningsbaseret og helt uden kommercielle interesser. Det tager ca. 10 minutter at udfylde spørgeskemaet, som indeholder 21 spørgsmål. For at sikre ens forståelse af spørgeskemaet de nordiske lande imellem har vi valgt at bibeholde spørgeskemaet på engelsk.

Vi håber du vil deltage og dermed bidrage til bedre diagnostik og behandling af PCOS.

Spørgeskemaet åbnes ved at klikke på følgende link.

Ved tekniske problemer kontakt: helpdesk@webropol.fi

 

Venlig hilsen

Pernille Ravn
Overlæge, forskningslektor, dr. med.
Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D
pernille.ravn@rsyd.dk
OUH - Odense University Hospital -www.ouh.dk Tel +45 66113333

 

Dorte Glintborg
Overlæge, dr. med.
Endokrinologisk Afdeling D
dorte.glintborg@rsyd.dk
OUH - Odense University Hospital -www.ouh.dk Tel +45 66113333

 

Marianne S. Andersen
Professor
Endokrinologisk Afdeling D
marianne.andersen1@rsyd.dk
OUH - Odense University Hospital -www.ouh.dk Tel +45 66113333