Vedrørende abonnement på stillingsopslag på Lægejob.dk

Kære kolleger Jeg er blevet opmærksom på, at Lægejob ikke overfører abonnementer, når et hospital skifter navn. Hvis man – for eksempel – har abonneret på stillingsopslag fra Hillerød Hospital, ophørte abonnementet, da hospitalet skiftede navn til Nordsjællands Hospital. Man skal så selv gå ind på sin profil på Lægejob og markere, at man gerne vil abonnere på stillinger fra – for eksempel - Nordsjællands Hospital.

Lægejob har ikke været opmærksomme på problemstillingen men oplyser, at de ikke kan ændre abonnementerne automatisk, og de kan heller ikke spore abonnementer tilbage i tiden og foretage ændringerne. Men de vil prøve at indarbejde denne funktion i deres nye program, som de håber at kunne tage i brug ved næste årsskifte. Og de beklager meget.

I disse tider med omlægninger i sundhedsvæsenet, må situationen også være relevant andre steder.

Så check din profil på Lægejob for at sikre, at du fortsat bliver orienteret om de ledige stillinger, som du gerne vil have besked om.

Peter Hornnes Ledende overlæge, dr. med.