Morcellering af fibromer

Der er kommet en udmelding fra FDA om morcellering, hvor der beskrives en hyppighed på 1 uventet leiomyosarcom ud af 350 hysterektomier eller myomektomier.Der er i DGCD-opgørelsen for 2013 en helt uændret, og sjældnere forekomst af leiomyosarcomer i Danmark end i de amerikanske opgørelser. Forskellen kan skyldes, at de grupper, der undersøges i det ovenfor nævnte er selekterede. Vi henviser iøvrigt til vores fælles udtalelse om emnet d. 24. januar 2014.

Karen Reinhold Wøjdemann Formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Lene Lundvall Formand for Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

Claus Høgdall Formand for Dansk Gynækologisk Cancer Database

Annette Settnes Formand for Dansk Hysterektomi Database