Udpegning til arbejdsgrupper vedr. nationale kliniske retningslinjer

DSOG er blevet bedt om, at udpege medlemmer til to af de arbejdsgrupper Sundhedsstyrelsen har nedsat mhp. at udarbejde nationale kliniske retningslinjer. Det drejer sig om to medlemmer til arbejdsgruppen om PCOS, hvor af den ene skal være fra speciallægepraksis. Herudover skal vi udpege ét medlem til arbejdsgruppen om transfusion med blodkomponenter. Du kan læse mere om arbejdet i nedenstående filer:

Udpegningsbrev, PCOS arbejdsgruppen Kommissorium om PCOS arbejdsgruppen Udpegningsbrev, transfusionsarbejdsgruppen Kommissorium om transfusionsarbejdsgruppen Information om habilitet (fælles) Habilitetserklæring (fælles)

Vi opfordrer interesserede medlemmer til, at sende en kort motiveret ansøgning til DSOG’s formand Kresten R. Petersen på krp@tdcadsl.dk inden d. 15. juli 2013  for PCOS-gruppen og inden d. 19. august 2013 for transfusionsgruppen.