NFOG kongres 2018

NFOG kongressen går på tur mellem medlemslandene, men da Island ikke ønsker at arrangere kongressen i 2018, skal den afholdes i Danmark, hvor den senest blev holdt i Aarhus (1998) og København (2010). Placeringen af kongressen og udpegning af kongrespræsidenten afgøres af NFOG’s generalforsamling i forbindelse med kongressen i Stockholm i juni 2014 efter indstilling fra bestyrelsen i det nationale selskab i samarbejde med NFOG’s bestyrelse. Punktet er på dagsordenen på NFOG bestyrelsesmødet primo november og vi skal derfor bede om ansøgninger til afholdelse af 2018 kongressen inden d. 1. oktober 2013.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om, hvor kongressen ønskes afholdt,  forslag til kongrespræsident og en tentativ plan for den påtænkte organisation. Kongressen afholdes normalt i juni måned.

Ansøgning sendes til Organisatorisk sekretær Pia Ertberg, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital, 2730 Herlev eller pr. mail til pia.ertberg.02@regionh.dk

Du kan læse mere om reglerne for NFOG kongresserne på www.nfog.org