TOF - Tværfagligt Obstetrisk Forum, 2.-3. november 2018, Middelfart

Årets Tværfaglige Obstetriske Forum finder sted i Middelfart d. 2. og 3. november. Fredagens program handler om præterm fødsel - med oplæg om aflastning ved PPI, hjemmemonitorering ved PPROM, fælles oplæg ved obstetriker og pædiater omkring håndtering af præterm fødsel og et oplæg fra kvinder, der er blevet mødre før tid.

Fredag aften kommer Rune Strøm til at holde et humoristisk foredrag om konflikthåndtering og kommunikation på arbejdspladsen, i tværfaglighedens og fællesskabets ånd

Lørdagen handler om projekt Sikre fødsler. Hvad ved vi om resultaterne af projektet? Redder vi flere børn? Og hvilke problemer er forbundet med at evaluere på denne type projekter i obstetrikken? 

Du kan se det fulde program om tilmelde dig på hjemmesiden

Mødet arrangeres af Tværfagligt Obstetrisk Forum - spørgsmål vedr. mødet skal derfor ikke rettes til DSOG