Nationalt møde vedr. Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

En gruppe obstetrikere på Rigshospitalet indkalder til et nationalt møde vedrørende brug af Magnesiumsulfat ved præterm fødsel d. 6. september 2018. Der ønskes deltagelse af repræsentanter fra et bredt udsnit af de obstetriske afdelinger i landet såvel som neonatologer til en diskussion af, og forhåbentlig opnåelse af konsensus om, hvorvidt vi i Danmark er klar til at implementere brugen af Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel.

Dagsorden til nationalt møde vedr. Magnesiumsulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel

d. 6.september 2018 i Auditorium 2 på Rigshospitalet kl 14-18

Forfriskninger og en sandwich i forhallen.

Dagsorden
Kl. 14.00 Velkomst ved ordstyrer/moderator Professor Niels Uldbjerg - og en fællessang

Kl. 14.10 MASP gruppen fra Hvidovre holder oplæg om deres projekt, overlæge Lene Huusom, ph.d. studerende Hanne Wolff og pædiater Jesper Brok

Kl. 14.40 Den neonatologiske vinkel på MgSO4 behandling af svær præmaturitet v/ Bo Mølholm Hansen/Tine Brink Henriksen/Pernille Pedersen

Kl. 15.10 Baggrund og overvejelser ift at lave en national konsensus for brug af MgSO4 allerede i 2018 fra initiativgruppen RH

Kl. 15.40 Mulighed for indlæg fra andre i salen – 5 min x 4 – ellers kaffe pause lidt tidligere

16.00 Kaffe pause

16.25 Fælles diskussion

17.25 Opsamling og konsensus

Tilmelding skal ske senest d. 31. august på mail Berit.Woetmann.Pedersen@regionh.dk  

Gruppen har udarbejdet et skrift, som kan læses nedenunder 

Betænkning vedrørende brug af magnesium-sulfat som neuroprotektion ved præterm fødsel