Sundhedsstyrelsen udgiver nye specialevejledninger

Sundhedsstyrelsen udgiver 33 reviderede specialevejledninger, der beskriver den specialiserede del af sygehusydelserne, de såkaldte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner, som udgør omkring 10 pct. af opgaverne på sygehusene. Specialevejledningerne for pædiatri, klinisk biokemi og klinisk genetik afventer supplerende afklaringer, før de kan offentliggøres.

Ansøgningsprocessen igangsættes som aftalt den 1. juni 2015 og løber indtil 15. januar 2016.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside