Associate Editor for Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

I overensstemmelse med NFOGs vedtægter er der brug for en ny dansk Associate Editor ved  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS) pr. 1. juli 2015.

Redaktionen består af Chief Editor, Assistant Chief Editor, en redaktionssekretær (Editorial Manager) og 13 nationale redaktører, hvoraf 3 udpeges af DSOG. Udpegningerne sker for 4 år ad gangen med mulighed til forlængelse i yderligere 2 x 2 år, dvs. i maximalt 8 år.  AOGS er inde i en meget positiv udvikling med et stigende antal tilsendte manuskripter og en stigende impact factor.

De nationale redaktører får hvert år tilsendt mellem 20 og 50 manuskripter til vurdering og udpegning af reviewers (peer review). Der er et tæt samarbejde mellem de nationale redaktører chefredaktøren, den assisterende chefredaktør samt redaktionssekretæren, og der afholdes to fælles redaktionsmøder om  året. Manuskripter allokeres til de nationale redaktører under hensyntagen til deres egen ekspertviden. Akademiske kvalifikationer er en forudsætning for ansættelse.  Redaktionsarbejde giver erfaring og indblik i videnskabeligt publikationsarbejde og er en meriterende akademisk indsats.

Redaktørernes udgifter dækkes gennem af NFOG budget hvor der hvert år afsættes  op til DKK 35.000, delvis baseret på antal behandlede manuskripter, dækning af diverse udgifter som computer-udstyr og lignende, kongres- og rejseudgifter  i relation til  redaktionsarbejdet. Redaktionsmøder dækkes separat.

Af hensyn til at sikre en så bred faglig repræsentation i den samlede nordiske redaktion vil en ansøger med særlig erfaring indenfor reproduktion/infertilitet eller gynækologi bredt blive foretrukket. Senere på året vil der blive opslået endnu en Associate Editor stilling, hvorfor ansøgere indenfor begge fagområder opfordres til at ansøge nu.

Samtidig tilstræber redaktionen at der er en bred geografisk repræsentation blandt det enkelte lands redaktører.

Hvis du er interesseret i at høre mere om  det spændende og givende arbejde, der ligger i  AOGS’s redaktionelle proces og bidrage til tidsskriftets - og dermed specialets - fortsatte positive udvikling i Norden kan  du kontakte:

DSOGs Formand, Karen Wøjdemann, mail: kwoe0003@regionh.dk

eller

Chief Editor, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Professor Ganesh Acharya, mail: ganesh.acharya@luit.no

Motiveret ansøgning inkl. relevant CV bedes sendt til Karen Wøjdemann inden d. 10. juni 2015 på mail kwoe0003@regionh.dk