’Styrk den vaginale fødsel’ – fælles seminar mellem DSOG og Jordemoderforeningen

DSOG og Jordemoderforeningen inviterer til fælles seminar:

”Styrk den vaginale fødsel”

17. september 2018, Odin Havnepark

09.00 - 10.00 Indskrivning, let morgenmad

10.00 - 10.10 Velkomst
v/Lillian Bondo (Jordemoderforeningen) og Hanne Brix Westergaard (DSOG)

10.10 – 11.40 360° rundt om Linköpingmodellen
I Linköping har man igennem en årrække arbejdet dedikeret med at fremme betingelserne for den vaginale fødsel. Den samlede sectiofrekvens er i perioden faldet fra 20 % til 10 %. Oplægsholderne tager jer gennem de centrale elementer af de 9 trin, der udgør fundamentet for modellen.
v/ - Marie Blomberg, ledende obstetriker,
- Lotta Tydén, vårdenhetschef, chefjordemoder,
- Marie Nelson, virksomhedsudvikler, jordemoder
Oplægget vil foregå på svensk – med mulighed for uddybning på engelsk

11.40 – 12.00 Erfaringer fra Hvidovre
v/ obstetriker Tine greve og vicechefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.20 ‘En fælles tværfaglig indsats for at skabe optimale rammer for flere gode vaginale fødsler’ - erfaringer fra Herning/ Holstebro
Med specifikt fokus på teamsamarbejdet
v/ obstetriker Jane Boris og vicechefjordemoder Charlotte Sander

13.20 – 13.40 Aabenraamodellen
Fokus på maternal request, eller på, hvordan man styrker mødet med kvinden, der har andre ønsker til fødslen end dem, stedet anbefaler.
v/ obstetriker Katrin Löser og udviklingsjordemoder Tove Bøttcher

13.40 – 14.00 Den rigtige jordemoder til den rigtige fødende - erfaringer fra Roskilde
Hør om Roskildes (gode) erfaringer med det, der kan opleves som "knasten" ved den Linköping-inspirerede tilgang: en kompetencemodel for jordemødre
v/ obstetriker Morten Lebech og klinisk jordemoderspecialist Ane Cecilie Nordentoft

14.00 – 14.30 Kaffepause

14.30 – 15.30 Workshops

15.30 – 16.15 Præsentation af workshop-gruppernes arbejde

16.15 – 16.30 Opsamling og afrunding
v/ Lillian Bondo og Hanne Brix Westergaard

Workshops:

·       Teamsamarbejde

·       Kompetencemodeller

·       Morgenkonferencen

·       Trillebøren: sikring af erfarings- og vidensudveksling

·       Formidling: både til fagprofessionelle og til brugerne

Tilmelding:

Både obstetrikere og jordemødre tilmelder sig via dette link: https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/78/

Ved tilmelding melder du dig også på den workshop, som du ønsker at deltage på

Tilmelding senest den 24. august 2018, kl. 09.00

Seminaret er for medlemmer af enten Jordemoderforeningen eller DSOG

Deltagerbetaling:
Kr. 650,-

Obs: ændringer i programmet kan forekomme