FIGO - Criminal Proceedings for Medical Errors in Obstetrics and Gynecology

FIGO sætter fokus på kriminalisering af læger og har udarbejdet skriftet “Criminal Proceedings for Medical Errors in Obstetrics and Gynecology”. FIGO oplever en øget kriminalisering af læger, en uhensigtsmæssig udvikling vi ligeledes genkender fra danske forhold, og ser på med bekymring. Senest så vi det i form af den særdeles mediebevågede “Svendborgsag”, som nu har medført at regeringen vil ændre Sundhedsloven. Ændringen vil forhåbentlig medføre en tydeliggørelse af ansvarsfordelingen, således at det fremgår, at det er organisationernes ansvar at sikre ordentlige forhold, så læger kan udføre deres arbejde fagligt forsvarligt. DSOG støtter op omkring FIGO’s udmelding og håber at en ændring i Sundhedsloven vil bidrage både til øget patientsikkerhed, men også til at lægelige fejl primært fører til organisatoriske ændringer når muligt, i stedet for retsforfølgelse af det enkelte individ. Læs hele FIGO’s skrift her