Styregruppen for Dansk kvalitetsdatabase for fødsler søger lægelig repræsentant for Region H

Databasen er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og styregruppen består, ud over af administrativt personale og repræsentanter fra andre selskaber, af en obstetriker og en jordemoder fra hver af de 5 regioner.

Styregruppen mødes en gang om året, i januar, til national audit. Her gennemgås indikatorresultaterne og indikatorernes relevans og udformning diskuteres. Samtidig foregår hele tiden en revision af indikatorsættet med udvikling af nye indikatorer. I 2017 er der desuden planlagt en udvidet audit hvor styregruppen mødes 2 dage i efteråret.

Ansøgere med erfaring i obstetrisk kvalitetssikring vil blive foretrukket.

Kortfattet ansøgning og CV bedes stilet til Charlotte Brix Andersson: cba@rn.dk

Ansøgningsfrist 15. marts 2017