Delkursusleder til det specialespecifikke kursus: Reproduktionsmedicin – fertilitetsudredning, behandling og rådgivning

Delkursuslederen refererer til hovedkursuslederen.

Samarbejdspartnere: Hovedkursusleder, DSOG’s undervisningsudvalg, delkursusleder på samme kursus samt andre delkursusledere og undervisere.

Ansvarsområde: Planlægning, afvikling og evaluering af det specialespecifikke teoretiske kursus ”Reproduktionsmedicin”. Løbende justering af kursets faglige indhold i henhold til udviklingen indenfor det reproduktionsmedicinske område. Yderligere forventes undervisningsmetoder og pædagogik at følge udviklingen.

Arbejdsopgaver: Delkursuslederne har ansvar for det endelige kursusprogram og står for den praktiske afvikling af de enkelte kurser mht. lokaler, forplejning, undervisere, invitation af kursisterne, udsendelse af kursusmateriale og evaluering af kurset. Delkursuslederne har endvidere ansvar for, at kursusbudgettet overholdes, og at der aflægges regnskab.

Kompetencer: Speciallægeanerkendelse, forskningserfaring på ph.d.-niveau, undervisningserfaring, indgående kendskab til subspecialet reproduktionsmedicin samt kendskab til målbeskrivelsen, erfaring med udfærdigelse af kliniske guidelines, organisatoriske evner og gode samarbejdsevner samt et solidt fagligt netværk.

Start: Første kursus som delkursusleder er februar 2018, men planlægningen heraf forventes startet forsommer 2017

For spørgsmål kontakt: Anja Pinborg og Jens Fedder, som er dels afgående delkursusleder og dels blivende delkursusleder, og som begge vil være den kommende delkursusleder behjælpelig, eller

Hovedkursusleder Marie Søgaard (mariesoegaard@dadlnet.dk), eller

Formand for Undervisningsudvalget (UU) Jeannet Lauenborg

Motiveret ansøgning inkl. CV mailes til: formand for UU Jeannet Lauenborg lauenborg@dadlnet.dk

For at sikre en ligelig geografisk repræsentation af delkursusledelse vil en ansøger fra Østdanmark blive prioriteret.

Ansøgningsfrist:

1. maj 2017